Tirsdag denne uken reiste styrkesjef, befal og instruktører fra Heimevernet og Hæren til Storbritannia for å forberede opptrening av ukrainske soldater. Storbritannia har invitert flere allierte land til å bidra i utdanningen og Norge har svart positivt på denne henvendelsen.

Dette skriver Forsvaret i en pressemelding fredag morgen.

«Operasjon Interflex» er et britisk initiativ som skal bidra med å trene og utdanne Ukrainske soldater i Storbritannia. Det Norske bidraget ledes av Heimevernet, men hoveddelen av styrkebidraget som er på plass nå er fra Hærens Hurtige Reaksjonsstyrke (HRS) i Brigade Nord. Senere vil flere forsvarsgreiner bidra i utdanningen, men da med hovedvekt på personell fra Heimevernet, står det i pressemeldingen.

De ukrainske soldatene vil i løpet av en fem uker lang treningsperiode få opplæring i grunnleggende soldatferdigheter. Selve treningen starter i uke 42.

Norge og Storbritannia har en lang og god tradisjon for forsvarssamarbeid. De Norske instruktørene følger et britisk utdanningsprogram som gir soldatene mye kunnskap i løpet av en begrenset periode. Slik trening utenfor Ukraina er viktig for å opprettholde det ukrainske forsvarets utholdenhet.