Brith Trude flyttet til Narvik i 1990, og har siden 2008 drevet den private logopedpraksisen Trudelutt senter for stemme i Narvik. Denne uken går hun av med pensjon og gir stafettpinnen til Stine Pedersen som tar over klientlistene hennes.

– Jeg har tidligere vært kollega med Stine da vi begge jobbet i den videregående skolen som sangpedagoger ved Musikk, dans, dramalinjen på Solhaugen. Da denne ble lagt ned i 2018, tok Stine sin logopedutdannelse, sier Brith Trude.

Samarbeidet som kollegaer over flere år gjorde det naturlig for Brith å tilby Stine å ta over praksisen.

– Vi har samarbeidet i mange år, og da tenkte jeg det var hyggelig å kunne tilby hun å ta over her. Våre klienter er utrolig heldige som får Stine som etterfølger, legger hun til.

– Det er en veldig takknemlig jobb fordi man møter mennesker som har et behov for hjelp. Det å miste språket oppleves veldig dramatisk for de fleste. Det er ofte sterke møter med mennesker som trenger hjelp.

Brith Trude

Etablerer eget firma

Stine jobber på kulturskolen og vil fortsette med det selv om hun er klar til å ta over kontoret den 5. januar. Stine har etablert eget logopedfirma og tar over klientene til Brith Trude om ikke lenge. Hun gleder seg til å ta over jobben.

– Det er kjempespennende, og en interessant jobb. Det er litt annerledes fra den jobben jeg har hatt som sangpedagog, men samtidig litt kjent. Det er et fellestrekk at man jobber med mennesker, sier Stine.

Brith Trude og Stine har jobbet sammen som logopeder i en overlappingsperiode på et halvt år allerede.

– Vi har jobbet parallelt ved kontoret til Brith Trude i et halvt år nå, hvor vi har delt uken opp mellom hverandre. Nå blir jeg jo helt alene her, så det blir veldig spennende. Det har vært veldig fint å ha en overlappingsperiode, Brith Trude har mye erfaring og jeg har lært veldig mye av henne, sier Stine.

Brith Trude har hatt lyst på en kollega i logopedkontoret over lengre tid.

– Det har vært spennende å skape en arbeidsplass, for det er det dette kontoret er. Jeg har hatt lyst til å ha et samarbeid med en annen logoped i et større kontor over lengre tid. Siden jeg nå går av med pensjon så blir det kun Stine her foreløpig. Men arbeidsmengden her tilsier at det er rom for å flere logopeder.

Jobbet sammen på musikklinjen

Stine er fra Harstad, men har bodd i Narvik de siste 15 årene.

– Jeg flyttet hit til Narvik i 2007, og jeg kommer opprinnelig fra Harstad. Jeg og Brith Trude har vært kollegaer på den tidligere musikklinjen på Solhaugen. Vi jobbet sammen der litt over 10 år før den ble lagt ned, sier Stine.

Begge to er utdannet som sangpedagoger og som logoped. De jobber hovedsakelig med voksne klienter.

Har du noen råd til din etterfølger?

Det er viktig å være fleksibel. Vi som privatpraktiserende har en helt annen mulighet til å ta imot klienter fortløpende, og ha flyt i klientmassen. Vi kan tilby service til klientene våre raskere enn den kommunale tjenesten. Vi har også fleksibilitet til å kunne møte kundene ute, sier Brith Trude Rist.

Å være logoped er en givende jobb forteller hun.

– Det er en veldig takknemlig jobb fordi man møter mennesker som har et behov for hjelp. Det å miste språket oppleves veldig dramatisk for de fleste. Det kan kjennes som at man mister identiteten og hverdagslivet kompliseres. Det er ofte sterke møter med mennesker som trenger hjelp.

Naturlig yrkesvei

Stine forteller at overgangen fra sangpedagog til logoped var en naturlig avgjørelse.

– Det er på en måte en naturlig fortsettelse fra å være sangpedagog, fordi man jobber så mye med stemme, pust og kropp. Det er mange sangpedagoger som tar den yrkesveien, på et tidspunkt i karrieren.

Da musikklinjen på Solhaugen ble nedlagt, startet hun videreutdanningen som logoped.

– Jeg har bestandig sett for meg at jeg skulle gjøre det, men det var først da musikklinjen ble lagt ned at jeg tok videreutdannelsen for å ha flere bein å stå på. Så den planen ble satt i gang kanskje litt tidligere en jeg egentlig hadde tenkt, sier Stine.

Travel jobb

Brith Trude forteller at det ikke er noe problem å fylle en hel stilling som logoped i Narvik og at det er jevn pågang året rundt.

– Blant klientene er det veldig mange med afasi, Parkinson eller stemmevansker. Jeg får ofte telefon vedrørende nye klienter, fra leger og fra UNN i tillegg til henvisninger fra den kommunale helsetjenesten, forteller Brith Trude.

Hun tror det også vil bli et større behov for logopedtjenester i fremtiden.

– Det er forventet at det skal bli enda flere som trenger logopeder i tiden fremover. Dette skyldes blant annet av at befolkningen blir eldre, flere overlever slag og andre ting.

– Min erfaring er at klientene i tillegg til å bli flere, også blir stadig yngre. Vi lever i et mer stresset samfunn og det er et større press i dagens arbeidsliv, som gjør at flere rammes av sykdom og trenger hjelp, legger hun til.