Bru sier nei til lokalpolitikeres ønsker om å utrede kjernekraft

Av