Det er streik på sykehusene her i landet etter at det ble brudd i meklingen mellom Unio og Spekter natt fredag, melder Nordlys.

– Lønnstilbudet fra Spekter var altfor dårlig. Det er stor mangel på sykepleiere og spesialsykepleiere. Helseforetakene må ta dette samfunnsproblemet på alvor og gi et tilbud som kan bidra til å gjøre yrkene mer attraktive, sier forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen i Unio Spekter.

I første omgang går 313 av Unios om lag 48.000 medlemmer ut i streik. A-hus, Helse Bergen, Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Sykehuset Østfold, Universitetssykehuset Nord-Norge og Martina Hansens Hospital er omfattet av første uttak.

Streiken omfatter blant annet sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter i sykehusene. Unio omtaler uttaket som forsiktig, og sier streiken hovedsakelig vil ramme såkalt elektiv virksomhet, poliklinisk virksomhet og stabsfunksjoner ved de berørte sykehusene.