– Dette viser at vi er godt i rute med omstillingen, forteller nestleder i fylkesrådet, Svein Eggesvik (Sp) i en pressemelding.

Arbeidet med regnskapet pågår, men de foreløpige tallene viser altså at de har brukt opp mot 89,7 millioner kroner mindre.

– Det jobbes godt på avdelingene for å redusere på kostnadene. Også på administrasjon, forteller Eggesvik.

Pengene blir nå satt i disposisjonsfondet, og er planlagt brukt i 2020.

– Overskuddet er ikke større enn det må være. Det utgjør om lag 1,4 prosent av totalbudsjettet. Resultatet ligger nok i nedre grense når vi ser på de store investeringsbehovene vi har framover, både på vei og skole. I tøffe økonomiske tider må vi også finne rom for investeringer, påpeker Eggesvik.

– Det vil også de kommende årene ligge krav om ytterligere nedtrekk og omstilling, forklarer Eggesvik.

Driften av fylkesveger og ferger ser ut til å havne på et merforbruk på rundt 15 millioner kroner i 2019.

– Dette viser at det også må budsjetteres for å kunne ta uforutsette utgifter, eksempelvis vet vi at drivstoffprisene svinger, underbygger Eggesvik.