Selv om vi er stadig eldre når vi gifter oss, har aldersforskjellen mellom ektefellene ligget stabilt på om lag 2,5 år siden 1974.

I 1974 var kvinner i gjennomsnitt 22,8 år og menn 25,3 år da de giftet seg for første gang.

42 år senere, i 2016, var kvinner 31,9 år og menn 34,6 år i snitt på bryllupsdagen. Både kvinner og menn gifter seg altså litt over ni år senere i livet i 2016 enn i 1974.

Likevel har differansen i alderen mellom ektefellene endret seg minimalt: fra 2,5 til 2,7 år.

– Menn og kvinner gifter seg begge om lag 3.300 dager senere i livet nå enn før, mens aldersforskjellen dem imellom bare har endret seg med 73 dager, sier forsker Kenneth Aarskaug Wiik i Statistisk sentralbyrå (SSB).