Vi merker oss at enkelte partier har startet markering av sine budsjettprioriteringer for egne partier. Årets budsjettforslag fra rådmannen har, som forventet, ikke mye å fare med i form av midler til politiske prioriteringer for det enkelte parti, men alle partier - med foreløpig unntak av SP, er fremdeles involvert i felles forhandlinger med mulighet for felles budsjettforslag.

Den “varmeste poteten” har fra første time vært Frydenlund og Kjøpsvik skoler. Disse er i så dårlig forfatning at barna risikerer helseproblemer ved å delta i skolehverdagen. Dette er uakseptabelt for oss i FrP, uansett økonomisk situasjon for kommunen. Enighet om at barnas helse og nevnte skoler dermed prioriteres, har vært et hovedpunkt for samarbeid for oss og alle de andre samarbeidspartiene fra første møte. Dersom disse skolene vedtas utsatt som det fremkommer i rådmannens forslag til budsjett, vil det likevel måtte kanaliseres et ukjent antall millioner inn i å holde byggene helsemessig og driftsmessig midlertidig forsvarlig, til de så likevel skal erstattes av vedtatte nybygg. Vedlikehold har vært trenert så lenge at det ikke finnes alternativer.

Kommunen har strukket strikket så nær bristepunktet at vi ikke kan utsette lenger uansett omstendigheter.

Dette handler om barna våre, og vi kan ikke spille hazard med barnas helse på økonomisk grunnlag, noe vi opplever at de andre partiene som fremdeles forhandler er like opptatte av. Vårt hovedkriterie for å fortsatt sitte i forhandlinger om felles budsjett er at rådmannens forslag blir erstattet med en innretning der barna og lærernes helse settes i førersetet, og prosessen mot nye bygg iverksettes umiddelbart som tidligere vedtatt.

Kommunen har allerede det vi i FrP mener er for høy lånebelastning, men det kan vi ikke la barna få betale prisen for.

Andre ting som er viktig for oss i FrP er at pris på parkering ikke økes, at man ikke reduserer vedlikehold av kommunale bygg videre samt at dette på sikt økes, spesielt gjeldende øvrige skolebygg. Videre at man går foran med innsparinger innen administrativ ledelse, at man ser på muligheten for økt utbytte fra kommunale selskaper, der deler kan komme folket direkte til gode i disse tøffe økonomiske tider. Kanskje i form av redusert eiendomsskatt. Dette er bare noe av det øvrige vi i FrP jobber for, men barna mener vi må komme først i årets budsjett.