Eldrerådet har i møte den 27 februar vedtatt følgende uttalelse: «Eldrerådet vil sterkt beklage at denne ruten legges ned.

Eldrerådet tok i sin tid initiativ til at denne bussruta skulle opprettes, da særlig med bakgrunn i henvendelser til eldrerådet fra pårørende som hadde sine på Furumoen sykehjem.

Det viser seg at denne bussen har dekket et behov for langt flere eldre i området. Eldrerådet har ikke fått denne ruteendringen til uttalelse.

I retningslinjene for eldreråd i kommunene heter det at alle saker som omfatter eldre og deres interesser skal behandles i Eldrerådet, som kan komme med uttalelse til saken.

Denne ruta må etter eldrerådets mening opprettholdes av hensyn til nettopp den eldre delen av befolkningen som fremdeles bor i områdene denne ruta skal dekke.

På Furumoen kommer det et nytt sykehus om noen år og det er ventet mye høyere anvendelse av denne ruta.

Les også: