Var 38,5 millioner billigere på strekningen Narvik-Tromsø. Tok konkurrenten til retten

Boreal tapte milliardkontrakt og tok konkurrent Tide til retten.