18. juni ble skole-Narvik litt fattigere. Da tok en av regionens beste lagbyggere og fremsnakkere en pause fra lærerværelse, kateter og elever. Lagdelene han bygde og enkeltspillerne han løftet opp lever heldigvis videre.

- Han Mikael Rølvåg e liksom mye mer enn en lærer. Han e næsten som en kompis. Han ser oss, skryt av oss å snakke med oss uansett kor vi møte han.

Beskrivelsen kom fra en av mine to sønner som har vært så heldig å ha denne joviale trønderen med forkjærlighet for sjakk og bukseseler som lærer. «Go-ordene» om Mikael hjemme hos oss har til tider vært så kraftige at mine to yngste barn, ofte har beklaget seg over at ikke også de fikk ha han som lærer.

Grunnen til denne framsnakkingen rundt vårt middagsbord er enkel. Mikael er selv en framsnakker og en forkjemper for alt det positive. Ordboka hans inneholder i all hovedsak superlativer, og de bruker han flittig.

Han er læreren som ser alle elevene. Og han ser ikke bare med øynene, han kobler hjertet på. For Mikael ønsker virkelig å finne de gode egenskapene til elevene rundt seg, og han er flink til å påpeke dem.

Om en elev slet med det faglige kunne Mikael finne på å skryte av at han eller hun hadde god orden i pennalet. Siden eleven kjente at det stemte, ble vedkomne motivert til økt innsats av en lærer som hele tiden leitet etter det som var bra.

Slik har Mikael løftet enkeltelever og bygget lag gjennom flere tiår som lærer på Ankenes ungdomsskole.

Tenk hvilken kraft vi kunne fått i regionen om vi alle snakket om hverandre og bygde lagene våre på samme måte - gjennom et konstant fokus på det positive.

Hans væremåte og tilnærming til enkeltindivider så vel som lag har fått meg til å tenke på en annen dyktig lagbygger med trønderdialekt og lærerbakgrunn, nemlig «læktorn i fra Orkdaln».

Nils Arne Eggen sa det slik.

«Går du på banen for å værra god sjøl, da e´det ein som blir god. Går du banen for å spæll annerann god, da e´det ti som blir god. Og æ e læktor i fra Orkdaln og æ kan regn ja. Ti e´ti ganger som mang som ein det sjø.»

Takk Mikael for at guttene fikk ha deg som lagleder, og takk for ballasten du har gitt dem gjennom å spille dem god.

Selv om skole-Narvik er blitt litt fattigere, er Narvik-politikken blitt ditto rikere.

God sommer Mikael og alle dere andre.