Byggefirma konkurs. Bostyrer mener det er gjort lovbrudd. Har sendt saken til politiet

Bostyrer mener daglig leder/styreleder har tatt ulovlig utbytte fra selskapet, og at det er begått flere lovbrudd. Derfor sender han saken til politiet.