Ellingsen (Frp) lover ingen rask løsning for bytunnel

Statssekretær Allan Ellingsen (Frp) erkjenner at det vil ta tid å få bygd en bytunnel i Narvik. Fylkesråd Tomas Norvoll (Ap) er enda mer skeptisk når han viser til at fylkespolitikerne har fått i oppdrag å stryke prosjekt fra dagens Nasjonal Transportplan (NTP).