Ønsker prosjektet til rundt 1,6 milliard inn i neste NTP: – Det vi fikk presentert viser at Narvik er godt i rute

– Det må helt klart være et mål at Bypakke Narvik kommer med i neste NTP. Jeg kjenner ikke til noen andre steder som har en tilsvarende trafikk med E6 rett gjennom sentrum av byen.