Frykter for bytunnelens fremtid

Verken Narvik eller Nordland fylkeskommune kan legge flere titalls millioner kroner på bordet for å få realisert en bytunnel i Narvik. Dermed kan den bli skrinlagt.