Bytunnel: – Det er fylket som er nåløyet. Lykkes vi der, er vi et langt steg nærmere en realisering av E6 i tunnel forbi Narvik

– Det er fylket som er nåløyet. Lykkes vi der, er vi et langt steg nærmere en realisering av E6 i tunnel forbi Narvik. Akkurat nå er det på sett og vis skjebneuker for prosjektet, men vi er optimister.