– Nå i juni vil vi etter alle solemerker være klar til å starte anbudsprosessen, og går alt slik vi planlegger vil den nye cruisekaia stå klar til å ta imot «Viking Sky» med sine drøyt 900 passasjerer når det anløper Narvik den 22. januar neste år.

– Dette har vi ønsket å få til lenge, og endelig er vi i posisjon til å ta denne satsingen, sier havnedirektør Rune Arnøy.

Det er i tilknytning til den snart 90 år gamle Pir 1 rett utenfor Havnens Hus at den nye cruisekaia vil bli bygget.

Første byggetrinn

Det er et første byggetrinn som vil stå klart like på nyåret, og så vil et byggetrinn to komme på et senere tidspunkt.

– Ved å bygge utenfor Pir 1 vil vi få ei kai med gode utvidelsesmuligheter i begge retninger. Kaia blir så stor at vi vil kunne håndtere de skipsstørrelsene som i dag er mest aktuelle, opp til rundt 2.500 passasjerer.

– Med et byggetrinn to vil vi kunne snakke om skip med anslagsvis det dobbelte antall passasjerer.

– Når og hvordan vi løser en videre utbygging får vi ta når vi har høstet erfaring med den kaia vi bygger nå. Vi må blant annet ta stilling til hvordan vi skal håndtere området mellom Pir 1 og 2. Det kan blant annet bli vurdert å fylle ut i sjøen mellom de to utstikkerne, sier Arnøy.

Animasjon: Norconsult/Narvik Havn

 

Passasjerterminal

Med den nye kaia vil cruiseturistene som kommer til Narvik få en helt annen opplevelse enn det som har vært mulig å tilby frem til nå, ute på Fagerneskaia.

– Det lagerskuret som står på dagens Pir 1 vil vi beholde, men bygge dette om til en passasjerterminal. I tillegg vil bare det å kunne gå i land nesten midt inne i sentrum være en enorm forbedring i forhold til det å eventuelt traske til og fra langs Fagernesveien.

– Det blir i tillegg spennende å se hvordan vi kan videreutvikle dette området av havna.

– Nå ser det jo ut til at det går i retning av at vi kan få reetablert turisttog på Ofotbanen, og da blir det jo aktuelt å se på om det er mulig å ta passasjerer på allerede ende ved havna.

– Det kan løses enten ved å sette trafikk igjen på havnesporet. Her må det bare rehabiliteres noen hundre meter med skinnegang, eller vi kan se på løsninger med gangveier opp til dagens spor bak Havnens Hus, sier Arnøy.

Kapasitet

Med den nye cruisekaia, som vil få status som flerbrukskai, vil Narvik ha god kaikapasitet på ta inn passasjerskip.

– Vi vil fortsatt ha mulighet til å benytte Fagerneskaia, og også Skarveneskaia (Northland) kan brukes når det ikke ligger malmskip og tar inn last her.

– Vi vil nok oppdage at den største begrensningen for å ta inn store mengder cruisepassasjerer til Narvik vil være kapasiteten etter at skipene har klappet til kai, slikt som busstransporter og kapasitet på de ulike utfartsmålene, sier Rune Arnøy.

Bystyret har siste ord

Investeringen i ny cruisekai vil være avhengig av at bystyret i Narvik i sitt neste møte godkjenner at Narvik havn får gjøre nødvendig låneopptak.

– Vi har fått gode politiske tilbakemeldinger. Dette er et prosjekt som vil komme hele regionen til gode.

– At vi nå er i stand til å investere i viktig infrastruktur er takket være at det igjen blir utskipning av jernmalm over Skarveneskaia. At Kaunis Iron valgte oss som utskipningshavn vil bety en betydelig inntektsstrøm for oss, sier Rune Arnøy.