Da «dataalderen» kom til Narvik: Narviklege var den første i landet til å ta i bruk et databasert pasientarkivsystem

Av

1980-årene ble starten på dataalderen. Store monstre ble plassert ut i industrien, senere hos de største bedriftene, etter hvert på kontorer. Også noen skoler begynte å gi opplæring i «data».