Dagens frivillige: Eeke (39) tar alt på strak arm

Eponym er et ord som er konstruert etter et personnavn. Vi burde innføre et ord i norsk språk som dekker positiv, hyggelig, engasjert og uredd. Og det ordet burde vært nijdam. Etter Eeke Nijdam.