Daniel (30) overtar sjefsstolen: – Største utfordring blir å rekruttere fagfolk og utvikle dette til å bli større enn i dag

Helge Stormyr går av som leder for Bamek AS etter 34 år. Han overlater roret til Daniel Bjørkman.