Nordlys: Datatekniske problemer gjorde at Universitetssykehuset Nord-Norge måtte avlyse flere av de planlagte operasjonene i Tromsø, Harstad og Narvik i dag, mandag. Det var pasientjournalsystemet som gikk ned, og dette skapte også utfordringer ved poliklinikkene.

Problemene gjaldt alle sykehus i Helse Nord.

– Når pasientjournalene ikke er tilgjengelige, er det vanskelig å gjennomføre konsultasjoner og inngrep. Alle planlagte operasjoner hittil i dag er avlyst. Vi er selvsagt i stand til å utføre akutte operasjoner, opplyste Jørn Resvoll ved kommunikasjonsavdelingen på UNN tidligere mandag formiddag.

Satte krisestab

Universitetssykehuset Nord-Norge satte krisestab som følge av hendelsen.

– Helse Nord IKT har foretatt en systemoppgradering i helga som sannsynligvis ikke har gått helt etter planen. Helse Nord IKT, som har ansvaret for journalsystemet, jobber på spreng for å rette opp feilen. Vi håper systemet er oppe igjen i løpet av formiddagen, sier Resvoll.

Ved 13-tiden var systemet oppe og gikk som normalt igjen.

– Det er i alt snakk om åtte til ti pasienter i Tromsø, Narvik og Harstad som ikke vil bli operert i henhold til oppsatt plan. Dette er planlagte operasjoner. Et betydelig større antall polikliniske konsultasjoner må utsettes, det er snakk om flere titalls, fortalte Resvoll rundt klokken 13.30.

Må møte som normalt

Han understreker at pasienter skal møte som normalt, med mindre de har fått beskjed om noe annet fra sykehuset.

Kommunikasjonssjef Kari Slaatelid i Helse Nord IKT bekrefter at feilen rammet alle foretak i Helse Nord.

– Vi er i høyeste beredskap, og Dips, som drifter systemet, har satt alle ressurser på saken, sa Slaatelid til Nordlys mandag formiddag.