Noen har sagt det omtrent slik: ‘’Det er to måter å kontrollere menneskene på; først og fremst å skremme den og det andre er å demoralisere dem.’’ En utdannet, sunn og tilfreds nasjon er vanskelig å styre. Jo mer vi presses privatøkonomisk og nasjonaløkonomisk, jo fattigere vi blir, jo mer skremt og demoralisert vi blir, jo lettere blir vi å kontrollere. Vi tror det sikreste er å ta imot ordre og håpe det beste.

Ungdommen avlæres, historien om 2. verdenskrig skal ut av lærebøkene, Europa er nærmest avkristnet og det felles verdigrunnlaget smuldres opp og utslettes fort, og i stedet skal det fokuseres på kjønnsinkongruens og hvithetsstudier og alt galt hvithudete mennesker har gjort bakover i historien. Samtidig er vi overøst av skremselspropaganda om en pandemi, som i høy grad er politisk konstruert, akkurat som vaksineringen; og om at et klimauhyre kommer og tar livet fra oss. Vi skal underkaste oss makten – og håpe på det beste…

Og de som ytrer kritikk risikerer brått å bli kneblet og utestengt av det enhetlige maktapparatet der ingen tør stille spørsmål ved seg selv. Norge, valget 2023.