De fikk rett de som sa at i vanskelige tider søker ungdom til høyere utdanning. Det har aldri vært flere søkere til høyere utdanning med UiT Norges arktiske universitet på førsteplass som i år. Hele 10 342 førsteprioritetssøkere ønsker seg til UiT denne høsten, noe som er en økning på 25 prosent fra i fjor. Vi er glade for at søkertallene øker ved alle de fire hovedcampusene våre i Alta, Harstad, Narvik og Tromsø.

Vi har søkere fra hele landet, og den største økningen kommer blant søkere fra Troms og Finnmark. Dette er særdeles gledelig fordi Nord-Norge er en landsdel rik på ressurser, med en sterk og kompetent offentlig sektor, men med et næringsliv som har mindre tilgang på høyt utdannet arbeidskraft enn lenger sør. Ressursene i nord må i fremtiden utnyttes i nord. Hvis Nord-Norge skal ta ut en høyere andel av inntektene fra naturressursene, må videre- og sluttforedling skje i nord. I slike prosesser kreves høyt utdannet arbeidskraft. Med flere nordnorske ungdommer med høyere utdanning vil privat næringsliv i nord få økt kompetanse og større inntjening på foredlede produkter. 70 prosent av kandidatene fra UiT blir i landsdelen og får relevant arbeid kort tid etter avsluttede studier.

Psykologistudiet ved UiT er for første gang annonsert gjennom samordnet opptak og har mange søkere. Det er faktisk Norges mest populære psykologistudium. Det er også høye søkertall til andre profesjonsstudier som medisin, jus og sykepleie. Paramedisin-studiet har svært mange søkere. TV-serien 113 på NRK1 kan ha medvirket til det. Det er derimot bekymringsfullt at rekrutteringen til lærerutdanningene ikke er så god som vi kunne ønsket oss. Et hederlig unntak er imidlertid lektorutdanningen i realfag som har en solid økning i antall søkere.

Hvis vi ser på søkertallene til økonomi- og ledelsesstudiene, fiskeri- og havbruksstudiene og ingeniørstudiene, ser vi også en fin økning. Likeledes har reiselivs- og arktisk friluftslivstudiene mange søkere. Geovitenskap har også en stor økning i søkertall. Studiene var tidligere sterkt knyttet til oljesektoren, men har gjort et stort arbeid for å rekruttere studenter til klimarelaterte geologiske problemstillinger. Kandidater fra disse studiene vil ubetinget styrke næringslivet i nord i fremtiden, og vi håper nordnorske bedrifter tar godt imot studentene våre i praksis, i sommerjobber og med samarbeid om bachelor- og masteroppgaver.

2020 er annerledesåret. Smittevernreglene styrer vår hverdag. Koronapandemien har ført til fulldigitale studietilbud og eksamener denne våren. Vi vet ikke hvordan høsten blir, men UiT planlegger for å ønske alle studenter velkommen til studiestedene våre i august. Vi skal ta godt imot dere, både dere som er nye og dere som allerede er studenter hos oss. Studentlivet og læringsmiljøet skal preges av grupper med studenter som har et faglig og sosialt fellesskap støttet opp og ledet av kompetent og tilstedeværende fagpersonell.

Jeg gleder meg til å hilse studentene velkommen ved semesterstart. Takk til alle dere som valgte UiT. Vi skal gjøre det vi kan for at det skal bli et lykkelig valg.

Velkommen til oss.