De neste tre årene skal Statkraft utvide demningen ved Båtsvann-dammen på Skjomfjellet. For å utvide og renovere demningen må Statkraft ha steinblokker og steinmasse, som de skal hente fra nærområdet. Det igjen betyr at de må sprenge ut stein i området rundt Båtsvann og Gautelis.

– Det er direkte livsfarlig å gå inn til Gautelis-hytta nå, sånn som det er nå. Følger man den vanlige stien inn til hytta, er man i det som er erklært som forbudssone. Når Statkraft skal sprenge, gjør de det åpent. Steinblokker kan fly veldig langt og i alle retninger, sier Jon Sommerseth, daglig leder i Den Norske Turistforening (DNT) Narvik.

Etablert forbudssone

– Det betyr at folk som på sommeren skal gå til Gautelis, må parkere bilen sin tre kilometer tidligere på veien og så gå en alternativ løype.

Den nye ruta har DNT Narvik påtatt seg å merke. Fordi det er sen sommer på fjellet, med snø og ikke minst mye smeltevann, har ikke turistforeningen fått startet på jobben med å merke løypene ennå. Målet er å merke stien i august, ifølge Sommerseth. Statkraft har på sin side påtatt seg å bygge ut en parkeringsplass der det er trygt å parkere bilen sin.

Det er imidlertid fortsatt mulig å komme seg til Gautelis-hytta. Man må som sagt parkere tre kilometer tidligere på veien, og passe på at man ikke er i veien for anleggstrafikken som allerede er etablert i fjellet.

– Det er en liten landsby der nå, med brakkerigger og maskiner som går i skytteltrafikk. Men det er fortsatt heldigvis mulig å sette ut båt og ta seg til Gautelis-hytta slik. Ved å kjøre til vannkanten av Båtsvann, kan man sette ut båt eller kano her, sier Sommerseth.

– Folk får imidlertid to-tre kilometer lengre vei å gå nå, med den nye ruta, men det er det verdt med tanke på sikkerheten, sier Sommerseth.

Henger opp skilt

I tillegg til å gå ut i media og på sosiale medier, skal det henges opp plakater i området. Det er mange som går i området allerede, og noen er kanskje turister som ikke leser Fremover eller følger med på sosiale medier.

– Vi skal etter hvert få ut den samme informasjonen på hytta i tillegg. Statkraft kommer til å sette opp informasjonsskilt og plansjer langs løypa. Og i forbindelse med anleggsarbeidet, er det også etablert mobildekning der. Statkraft oppgir et telefonnummer på skiltene man kan ringe om man lurer på noe, sier Sommerseth.

Dette skriver DNT Narvik på sine sider

VIKTIG INFO: Ferdselsforbud i område ved Båtsvann.

Statkraft skal i perioden 2022-2025 foreta utbedringer av demninga ved Båtsvann. Arbeidet er allerede startet. Det er mye anleggsvirksomhet i området. Det skal foretas åpne sprenginger i steinbrudd og det er opprettet sikkerhetssone i nordenden av Båtsvann og i en radius på ca 500 meter. Dette medfører et ferdselsforbud som berører vandringer Båtsvann-Gautelishytta og Caihnavagge-Skoaddejavre. I august vil det bli merket alternativ løype som medfører ca 2 km ekstra marsj.

For vandringer til/fra Gautelis-hytta: Man kan IKKE parkere ved vannkanten eller ved demninga av Båtsvann. Det er mulighet for båtutsett der bilvei møter vannkanten av Båtsvann, men parkering må ikke være til hinder for anleggstrafikken. Ny parkering og startsted for vandring til Gautelus/Caihnavagge og Skoaddejavre blir i nedkjøring mot Kobbvann og ny merking blir herfra, østover over Nourjojohka, nordøstover på nordsiden av vann 880 og deretter sørøstover mot turiststi mot Gautelis/Caihnavagge. Ny merking blir med rødmalte trepinner.

DNT Narvik ber om at vandrere for egen sikkerhet etterkommer ferdselsforbud og løypeomlegging.

Mellom 3.000 og 4.000 overnattinger

Ifølge Sommerseth er Gautelis-hytta og de øvrige hyttene på Skjomfjellet populære hytter.

– Vi har 13 hytteplasser på Skjomfjellet, og disse har mellom 3.000 og 4.000 overnattinger i året, sier Sommerseth.

Skjomfjellet er en del av den såkalte Nordlandsruta. Skal du gå Nordland på langs, følger du denne ruta. Nordlandsruta er dessuten en del av ruta man må gå hvis man vil gå Norge på langs.

– Vi har faktisk brorparten av Nordlandsruta i Narvik, sier Sommerseth.

I fjor sommer kunne han registrere et oppsving i antallet som benyttet seg av denne ruta. Å gå Norge på langs har vært en ny og voksende trend. I tillegg har utenlandske turister funnet veien til narvikfjellene, og til Fremover kunne Sommerseth fortelle om en interessant episode med ei tysk jente som var på en langtur fra Kautokeino mot Ritsem i Nord-Sverige.

– Etter denne turen skulle hun hjem for å gjøre ferdig sykepleierutdanningen, lære seg norsk og søke jobb i Narvik for å kunne vandre mer i narvikfjellene, forteller Sommerseth.