Like etter klokken 21.30 torsdag 24. februar landet det første av Norges nye maritime patruljefly, 9583 «Viking», på Evenes. Innen utgangen av mars skulle flygere og de øvrige av mannskapene som skal betjene det nye flyet, starte flytreningen ut fra Evenes. Det skjedde ikke.

Fram til nå har flyet stått på bakken. Det siste er at det første flyet skal ta av fra Evenes i begynnelsen av juni. I august neste år skal P-8 Poseidon ta over operasjonene for det gamle maritime patruljeflyet P-3 Orion, som har sin base på Andøya.

Utålmodig med å komme i gang

Sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland, bekrefter overfor Fremover at ikke alt har gått etter planen med de nye maritime patruljeflyene.

– Jeg er sånn passe utålmodig, svarer Folland diplomatisk.

Fremover er kjent med at Folland har vært adskillig mer tydelig internt og opp mot Forsvarsmateriell, som på vegne av Forsvaret forvalter de nye flyene. Forsvarsmateriell er en egen etat som har ansvar for både å anskaffe, forvalte og å utfase materiell for Forsvaret.

I løpet av neste uke vil det tredje av de fem flyene Norge har kjøpt av US Navy, lande på Evenes.

De to siste, av de til sammen fem flyene Norge har gått til anskaffelse av, vil først ankomme Evenes sommeren neste år.

Rolf Folland forteller at Luftforsvaret har en stram plan for testing og evaluering av de nye flyene. At det skulle ta over tre måneder fra det første flyet landet på Evenes til det første fikk lov til å ta av fra den nye flystasjonen var ikke en del av planen.

– Vi er klare

Noe av årsaken til forsinkelsen er ifølge Luftforsvarets øverste sjef at deler av vedlikeholdsmanualene for det nye flyet fortsatt ikke er godkjent.

– Noe av det vi venter på få godkjent er manualen for POL-produktene; petroleum, oljer og smøremidler.

Her har det nemlig dukket opp en utfordring, slik Folland beskriver det.

– Forsvarsmateriell må først klassifisere produktene vi skal bruke. Deretter må Forsvarets logistikkorganisasjon bestille.

– Vi i Luftforsvaret er klare, men det gjenstår altså en godkjenning fra Forsvarsmateriell før produktene kan bestilles.

Sjefen for Luftforsvaret sier at både bakke- og flymannskaper har jobbet intensivt med det de har hatt muligheten til, uten at flyet har hatt tillatelse til å ta av, siden den første flymaskinen kom til Evenes i slutten av februar.

Må en ekstra runde i simulator

– Vi har fått gjort en del, og jeg tror fortsatt ikke at vi må utsette tidspunktet for initiell operativ kapasitet (IOC) i august neste år.

Fram til IOC skal fly og mannskaper gjennomføre en omfattende testing og evaluering før systemet kan bli erklært kampklart. Først da kan de nye Poseidon-flyene ta over for P-3 Orion.

På grunn av forsinkelsen må imidlertid flere av flygerne nå gjennom en ekstra runde med simulator før de får lov til å fly. De to flyene som allerede har ankommet Evenes, «Viking» og «Ulabrand», må i tillegg flys av testflygere før de øvrige pilotene får slippe til. Årsaken til dette er at det har gått for lang tid siden flyene sist var på vingene.

I neste uke lander imidlertid fly nummer tre på Evenes; «Munin». Det er dette flyet som etter den nye planen først skal ta av med flygere og operatører fra 333 skvadronen på Evenes.

Mannskaper på samlebånd

– Vil forsinkelsen påføre Luftforsvaret merkostnader?

– Det løper ikke så mye ekstra kostnader. Noe blir det nok for en ekstra simulatortrening, men det viktigste for meg nå er at vi klarer å holde momentum i prosessen.

– Det kommer mannskaper på samlebånd som skal drifte de nye maskinene. De kan ikke gå i ukesvis uten å få praktisert sin kompetanse. Kompetanse er ferskvare, forklarer Folland.

Det skal utdannes til sammen ti fulle besetninger til de fem flyene som skal være operative fra neste år.

– Vil forsinkelsen få noe å si for leveransen på maritim overvåkning fra Luftforsvaret?

– Nei. Og jeg har også tro på at vi skal klare å følge planen for når P-8 Poseidon skal overta for P-3 Orion i august 2023.

En krevende kunde

Folland legger til at samarbeidet med Forsvarsmateriell er godt, tross forsinkelsen.

– Vi har en god dialog med Forsvarsmateriell, men Luftforsvaret ønsker å være en krevende kunde.

– Vi ønsker leveranser på tid og kvalitet, men vi er avhengig av andres leveranser for at vi skal kunne fly flyene. Dette ansvaret er nå delt, og vi liker ikke når vi ikke klarer å holde tidsskjema. Det skal vi være gode på, understreker Folland.

Sjef Luftkapasiteter i Forsvarsmateriell, brigader Jarle Nergård, sier han har forståelse for frustrasjonen som følge av at alt ikke har gått som planlagt med leveransen av P-8 Poseidon. Årsaken ligger imidlertid ikke i kvaliteten på materiellet.

– Kvaliteten er god, og med få unntak har leveransene gått helt etter planen, forteller Nergård.

Store prosjekter som tar tid

Forsvarsmateriell har imidlertid ikke bare ansvar for anskaffelse og forvaltning av de nye maritime patruljeflyene. I Forsvarsmateriells portefølje står både nytt artilleri, det såkalte skandale-helikopteret NH90, fartøy til Sjøforsvaret, F-35 og anskaffelsen av nye stridsvogner samt avhending av utrangert materiell – for å nevne noe.

– Enkelte av disse større prosjektene, som for eksempel NH90, spiser mye mer tid og fokus hos fagfolkene våre enn vi hadde ønsket. Dette igjen gjør at når det dukker opp utfordringer på andre prosjekter som P-8, noe det uunngåelig gjør, så får det fort konsekvenser for tidsplanen, forklarer Nergård.

Løsbart, men tidkrevende

Jarle Nergård forklarer konkret også utfordringene med enkelte av vedlikeholdsproduktene til de nye flyene.

– Da vi skulle bestille smøreoljer, rensemidler og lakk som vi trenger til daglig vedlikehold, ble det klart at vi ikke kan basere oss på listene med slikt materiell som vi har mottatt fra US Navy.

Listene fra US Navy viste seg nemlig å inneholde spesielle militære produkter i alt fra smøreolje til pussekluter. All dokumentasjon til flyet var basert på bruken av disse, og produktene var ikke å få kjøpt på det sivile markedet i Europa.

– Derfor har vi måttet jobbe oss gjennom all dokumentasjonen for P-8, finne tilsvarende sivilt produkt og bekrefte at disse kan brukes – og hvordan. Deretter har vi måtte oppdatere vedlikeholdsmanualene og fått de godkjent. Deretter må vi bestille opp produktene.

– Dette er løsbart, men det er også tidkrevende, forklarer Nergård.

Midlertidige løsninger

Nergård erkjenner at det er uheldig at de nevnte problemene har ført til utsettelser i oppstarten av trening og operasjoner med de nye flyene fra Evenes.

Ifølge Nergård er det heller ikke fullt så enkelt som at det kun henger på at Forsvarsmateriell skal levere.

– Vi er også avhengige av leveranser fra andre i Forsvaret.

Luftforsvaret, Forsvarsmateriell og Forsvarets logistikkorganisasjon har nå gått sammen for finne midlertidige løsninger og godkjenninger for de områdene der vi ser at ting fortsatt vil ta tid.

Det jobbes blant annet med å skaffe tillatelser for å kjøpe inn nok av de amerikanske militære vedlikeholdsproduktene for å komme i gang med treningen inntil sivile produkter kan tas i bruk.

– Vi håper dette gjør at ting løsner ganske snart, og at vi vil se et norsk P-8 ta av fra Evenes for første gang i begynnelsen av juni.