De sårbare barna er taperne

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Stortinget ønsker å omorganisere og styrke laget rundt de sårbare barna. De gjør det motsatte når de tar bort 300 ansatte i Statped.

Statped jobber med barn og unge med særskilte behov slik at alle kan være i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Her har de egne folk som har hver sin spisskompetanse, alt fra døvblindhet, ervervet hjerneskade, hørsel, sammensatte lærevansker, språk/tale og syn. De ansatte hjelper støttesystemene (PPT) ute i kommunene hvor det ofte er få ansatte, særlig i de små kommunene. Utdanningsforbundet i Nordland og Troms og Finnmark ser med stor bekymring på konsekvensene av å skjære ned på bemanningen i Statped. Dette systemet er en svært viktig del av laget rundt de barna som mest av alle trenger støttesystemene.

Stortinget har i Stortingsmelding 6 vedtatt å gå bort fra en regional inndeling av Statped sitt arbeid og over i en landsdekkende tilnærming. Her skal ressurser fra Statped overføres til kommuner og fylkeskommuner (til PPT), noe som vil bety 300 færre ansatte i Statped. Dette skal i snitt tilføre hver kommune ei 75 prosent stilling. Det betyr for de fleste små kommuner ingen nye stillinger. Kompetansetapet er stort og urovekkende, og går ut over de mest sårbare i samfunnet.

De som bruker Statped mest i Norge befinner seg i de tre nordligste fylkene (St. mld 6). Samme konklusjon er også å finne i Samfunnsforskning «Mellom system og individ» (2018). Det er derfor behov for å styrke Statped Nord. Nord-Norge består av mange små kommuner, og det er vanskelig for PPT-kontorene å opparbeide den samme kompetansen som det Statped i dag tilbyr. Denne kunnskapen vil smuldre bort ved den nye omorganiseringen som er skissert.

Vi støtter et kompetanseløft i PPT-tjenesten, men mener dette på ingen måte kan erstatte den spesialiserte kompetansen som finnes i Statped.

Vi mener at Statped, slik det er i dag, får veiledet og hjulpet barna som trenger hjelp. De ansatte i Statped sitter med en unik spisskompetanse innen ulike læringsutfordringer og språkvansker hos barn og voksne. Statped Nord har solid erfaring og kompetanse i hvordan den enkelte kommune og fylkeskommune er organisert og hvordan det lokale tjenestetilbudet er bygd opp.

For akkurat 20 år sida ble også 300 årsverk fjernet fra Statped og overført kommuner og PP-tjenester. Etter fire år ble dette lagt inn i kommunens rammetilskudd. I dag er det vanskelig å finne noen av disse stillingene igjen som spesialpedagogiske tiltak. Hva vil fungere bedre denne gangen?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags