Nærpoliti eller pølsebodpoliti?

Salangen: Ordfører Sigrun W. Prestbakmo

Salangen: Ordfører Sigrun W. Prestbakmo

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

8. mars Salangen kommune har gått inn i arbeidet med politireformen med interesse og engasjement for en best mulig polititjeneste for våre innbyggere.


Stortingsflertallet vedtok en «nærpolitireform», noe som selvfølgelig vekker interesse hos mange av oss som er opptatt av forebyggende arbeid, samt arbeid med sikkerhet og beredskap i lokalsamfunnene.

Stortingsflertallet, bestående av H, FRP, AP, V og KrF vedtok et rimelig tydelig budskap både med tanke på hva polititjenestene skulle bestå av, og hvordan arbeidet med reformen skulle foregå.

Tydelige krav

Stortinget bestilte tydelige krav til prosess, videreformidlet fra Politidirektoratet (POD) til politimestrene rundt om i landet. En prosess som skulle gi politiet og innbyggerne forutsigbarhet og sikre et best mulig sluttresultat. Lokal involvering, både med hensyn til involvering av berørte kommuner og tjenestemannsorganisasjoner lokalt var pekt på som et sentralt tema.

De lokale styringsgruppene skal godkjenne plan for involvering av lokalsamfunnene, samt sikre at kommunenes forventninger og prioriteringer til polititjenestene kommer tydelig frem.

Lokal forankring og involvering er begreper som går igjen i beskrivelsene av hvordan reformprosessen skulle gjennomføres.

Salangen lensmannsdistrikt omfatter kommunene Salangen, Lavangen og Gratangen. Dette er kommuner og lokalsamfunn som har en svært mangfoldig og sammensatt befolkning, sammenlignet med kommuner og lokalsamfunn på samme størrelse.

Over flere tiår har samarbeidet mellom lokalsamfunn og politi vært av en stor betydning for lokalsamfunnene, for å sikre at uønskede hendelser ikke oppstår, for å forhindre konflikt, radikalisering og negativ utvikling i ungdomsmiljø. For våre lokalsamfunn er en styrking av samarbeidet med politiet nødvendig, vi et at det viktigste politiarbeidet i våre kommuner ikke havner i kriminalstatistikken.

Fjernet oppgaver

I tillegg har POD valgt å fjerne flere av oppgavene som Stortinget la til de nye tjenestestedene, når de nå legger fram sine forslag til både innhold og struktur.

Minstekrav som fleksibel åpningstid, sivil rettspleie og forvaltningsoppgaver, etterforskningsarbeid, samarbeidsoppgaver og forebyggende arbeid er nå fjernet. Minstekravene til tjenestested er nå åpningstid to dager i uken, at politiet skal være å treffe et fysisk sted (?), det skal gå an å levere inn anmeldelser, de skal gi veiledning om politiets tjenestetilbud og gi hjelp slik at du kan komme videre til der polititjenestene skal leveres. Lensmannskontor blir redusert til «pølsebodpoliti».

Mange som i dag er fornøyde med å beholde et tjenestested kommer til å bli alvorlig skuffet i møte med det nye «nærpolitiet».

Stor skuffelse

Det er med stor skuffelse at vi registrerer at statlige organ og myndigheter har en halvhjertet holdning til kravene de skal forholde seg til. Liten eller ingen involvering, ingen dialog mellom styringsgruppe og kommunene i Troms underveis i prosessen. At delprosjektlederen er ute og informerer oss om hva som vil skje er ikke involvering, det sikrer ikke at politimesteren eller POD vet hva som skal til for å sikre polititjenesten i våre kommuner.

Ingen plan for involvering er laget, dette bekreftes av medlemmer i styringsgruppen. Prosessen med politireformen i Troms har klare brudd med kravene som er stilt, men hva tenker POD og justisministeren å gjøre med det? Signalene er at de ikke tenker å forholde seg til det. POD sier kravene var absolutte, men når det kommer til stykket ser de bort når denne «skinnprosessen» blir dokumentert.

Justisministeren ser bort fra 6000 politifolk sine store bekymringer for polititjenestene i landet, både med hensyn til innhold og plassering av kontor og vaktberedskap. Han mente undersøkelsen fra oktober var utdatert, men svarene politiet i Norge gir i februar, viste seg å være de samme. Justisministeren sier da noe som fremstår som befriende ærlig, men likevel svært bekymringsfullt, nemlig at man kanskje aldri skulle kalt politireformen «nærpolitireformen».

Vel, hadde justisministeren tatt en titt på Stortingets vedtak så hadde han også kanskje sett det vi alle andre har sett siden vedtaket ble fattet i Stortinget.

Store områder

I Troms og Nord-Norge for øvrig skal vaktpatruljene trygge alvorlig store geografiske områder.

I vårt vaktområde skal en eller to patruljer, alt etter om det er hverdag eller helg, står for vaktberedskapen på et område på omkring 8500 kvadratkilometer. Skal dette arbeidet lykkes, forutsetter det et hverdagspoliti, nært folk, som ivaretar et godt samarbeid med kommuner og andre blålysetater, samt forebyggende arbeid som forhindrer hendelser.

Senterpartiets stortingsgruppe har levert inn et representantforslag til Stortinget som gir grunnlag for at Stortinget kan ta grep om reformarbeidet, sikre at lokalsamfunn blir involvert og i samarbeid med politiet kan legge planer for hvordan de rette polititjenestene kan tilbys til de ulike lokalsamfunn.

I tillegg kan Stortinget ta grep om et byråkratisk maskineri som er på tur å rive seg løs fra demokratisk styring, det kan ikke aksepteres at politiske beslutninger endres som følge av «privat praksis» i departement eller direktorat.

Stortinget har sjansen

Justisministeren er ikke så opptatt av nærpolitiet, ei heller interessert i å høre på politiansattes innspill fra hele landet. men Stortinget har nå sjansen til å ta grep om en reform på ville veier. Stortinget kan avgjøre om vi sitter igjen med nærpoliti for alle, eller aksjonspoliti for de få.

Når rettsvesenet nå behandler saker knyttet til familievold, der begrepet «berettiget harme» blir vurdert som element i straffeutmåling, eller ungdomskriminalitet som har fått utviklet seg i ro å mak «under radaren» så er det et svært sentralt tema om Stortinget er villige til å stå opp for det vedtaket de fattet, og ta ansvar for å sikre et godt nok polititjenestetilbud over hele landet.

Forebyggende arbeide, samarbeid og lokal kunnskap i etterforskningsarbeidet kommer til å være svært viktig for «nærpolitiet» også i fremtiden. Hvis det da ikke er slik som justisministeren sier, at nærpoliti har reformen egentlig aldri handlet om.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags