I 2018 er det Arbeiderpartiet som satser mest på samferdsel i sitt budsjett

Ofotbanen er miljøvennlig og lønnsom. Når skal dagens regjering se det?

Ofotbanen er miljøvennlig og lønnsom. Når skal dagens regjering se det? Foto:

Av
DEL

LeserbrevMin gode nabo på Nordlandsbenken Jonny Finstad hevder i et innlegg like før jul at Arbeiderpartiet i budsjettet for 2018 ikke prioriterer prosjekter som vi prioriterte i vår alternative Nasjonale Transportplan i juni, og at vi ikke deltar i regjeringens satsning på infrastruktur.

Sannheten er at Arbeiderpartiet bruker 500 millioner mer enn det regjeringen gjør på samferdsel i vårt alternative budsjett for 2018. Hvis vi hadde fått flertall hadde det blitt bygd ut mer bredbånd, vi hadde satser mer på fiskerihavner blant annet på Andøya, på skredsikring blant annet på E 10 i Lofoten og vi hadde kommet i gang med planlegging av dobbeltspor på Ofotbanen.

Finstad påstår at folk flest får mer skatter med Arbeiderpartiet. Jeg vet ikke hva han tror folk flest tjener, men sannheten er at 3,7 millioner skattebetalere i Norge ville fått lavere skatt på inntekten sin med Arbeiderpartiets inntektsbeskatning. Det er de rikeste blant oss som har fått lettelser i sin formuesskatt med denne regjeringen, ikke folk flest. Regjeringen senker skatten litt for noen, men Arbeiderpartiet gir større skattelette enn regjeringen på inntekter opp til 750.000 i budsjettet for 2018. Vi mener det er viktig at de som har høyest inntekt betaler mest i skatt.

Når regjeringa har gitt de 1600 personene som har en formue på 100 mill eller mer 575 000 hver i skattelette siden 2013, bruker vi pengene feil.

Regjeringa har hver høst funnet en nye og overraskende avgift de legger på næringsliv og befolkning for å finansiere sine formuesskattelettelser til de rikeste. En av de verste denne høsten er avgift på LNG når det brukes som drivstoff i skipsfarten. Dette stanser den viktige omleggingen fra diesel og tungolje til LNG som drivstoff i denne delen av transportnæringen. Bruk av LNG hadde redusert utslipp av CO2 med 20 % og vi hadde kvittet oss med lokalt utslipp av svovel og NOx. I tillegg kunne det gitt nye industrielle muligheter langs kysten der vi har kompetanse på skipsindustri og LNG.

Nordlendinger flest bor i en kommune som må stramme inn fordi kommunene ikke en gang får kompensert lønns- og prisvekst fra dagens regjering. Jeg tro mange ser at regjeringen ikke prioriterer vår fantastiske landsdel slik den fortjener. Arbeiderpartiet vil satse i nord, også i penger gjennom statsbudsjettet og ikke bare med fagre ord.

Og for å komme tilbake til samferdsel: Norge trenger en infrastruktur som bygger opp under muligheten til å drive lønnsom næringsvirksomhet. Og vi trenger en infrastruktur som tar hensyn til klimaet vårt. Det ble med denne regjeringen vedtatt en NTP som for Nord -Norge er uten spor av å prioritere miljøvennlige alternativer for eksport av fersk fisk fra landsdelen. Der den rødgrønne regjeringen våren 2013 satte av 1,6 mrd til investeringer i Ofotbanen var dette kr 0,- da denne regjeringen gjorde sine prioriteringer våren 2017.

Behovet for å få ut fersk fisk og lønnsomhet i vei og jernbaneprosjekter henger sammen. Derfor er E 6 i tunell gjennom Narvik sentrum og dobbeltspor på Ofotbanen de mest lønnsomme prosjektene på vei og bane i Nord – Norge. Her svikter regjeringen Solberg landsdelen vår.

Derfor vil jeg oppfordre alle til å understreke viktigheten av disse prosjektene ved alle anledninger dere måtte få i 2018.

Godt nyttår!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags