Arbeiderpartiet satser på eldreomsorgen

Narvik Arbeiderparti

Narvik Arbeiderparti

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevArbeiderpartiet presenterte i forrige uke ny politikk som vil ha stor betydning for våre eldre, deres familier og pårørende. Målet er at de som ønsker det skal kunne bo hjemme lengre og være sjef i eget liv. For å sikre dette skal vi gjennomføre en kvalitetsreform og bevilge 1 milliard kroner til velferdsteknologi. Å ta i bruk teknologi når vi skal ta vare på våre eldre er avgjørende, tenk for eksempel på hva en trygghetsalarm kan bety for den som vil bo hjemme. Norge er langt fremme på velferdsteknologi, og her bør vi ta mål av oss til å bli best i Europa. På denne måten vil vi sikre overgangen til framtidens eldreomsorg i Norge.

I planen vår for eldreomsorg lover vi å sikre at alle eldre gis kulturelle opplevelser og aktiviteter. Kulturopplevelser er en viktig del av et godt liv for mange eldre. Arbeiderpartiet vil derfor gjeninnføre det øremerkede tilskuddet til «Den kulturelle spaserstokken» som Frp og Høyre avskaffet. Vi vil øke tilskuddet til den kulturelle spaserstokken med 50%. Vi vil forbedre transportordningene for eldre, slik at flere kan delta i sosiale aktiviteter utenfor eget hjem. Vi mener det er viktig å sørge for flere møteplasser og sosiale arenaer for eldre i alle faser av pensjonisttilværelsen.

Arbeiderpartiet vil gjennomføre en reform som gir ansatte bedre tid og større handlefrihet. Nøkkelen til en god eldreomsorg er gode ansatte. De ansatte må få bedre tid til å utføre oppgavene sine og større frihet til å finne gode, tilpassede løsninger. Arbeiderpartiet vil derfor gjennomføre en «tillitsreform» i hjemmetjenestene i kommunene etter modell fra bl.a. København, Tromsø og Oslo, der tjenestene leveres av mindre, faste team, og i nært samarbeid med de eldre.

Arbeiderpartiet vil sammen med partene i arbeidslivet i neste stortingsperiode gjennomføre en bred kompetansereform i arbeidslivet. Etter- og videreutdanning for ansatte i eldreomsorgen vil være en prioritert sektor i første fase av reformen. Vi vil legge særlig vekt på tiltak som gir ansatte økt kompetanse i bruk av ny teknologi og som kan hjelpe kommuner til å lære av hverandre

Arbeiderpartiet vil sørge for flere ansatte og at disse ansettes i hele, faste stillinger. Behovene i eldreomsorgen vil øke kraftig fremover. Derfor vil Arbeiderpartiet øke antallet årsverk i pleie- og omsorgstjenestene i takt med behovet frem mot 2025. Behovet er størst for sykepleiere og helsefagarbeidere. Flere faste, hele stillinger er avgjørende for å gjøre det mer attraktivt å jobbe i eldreomsorgen, samtidig som det stimulerer til å satse på de ansattes kompetanse og erfaring. Vi vil opprette en ny tilskuddsordning for prosjekter som gir flere hele og faste stillinger i eldreomsorgen, herunder prosjekter for å redusere sykefravær.

Godt valg!
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags