Kartlegging oppvarma basseng i nye Narvik kommune

Basseng: FFO Narvik ønsker dialog med kommunen hvordan de sammen kan få til et spleiselag og felles dugnad for et oppvarma basseng i Nye Narvik kommune.

Basseng: FFO Narvik ønsker dialog med kommunen hvordan de sammen kan få til et spleiselag og felles dugnad for et oppvarma basseng i Nye Narvik kommune.

Av
DEL

Hovedprosjektet til FFO Narvik (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Narvik) er å få på plass et permanent tilbud om oppvarma basseng til innbyggerne i Nye Narvik Kommune. Som en del av prosjektet har vi sett på eksisterende basseng i Narvik og Ballangen kommune.

Alleen varmtvannsbasseng ble stengt 15. juni 2018 og som følge av dette har helse og hverdag for mange i kommunen blitt forverret.

Narvik kommune besøkstall fra Alleen gjeldende funksjonshemmede og kronikere:

2016: sum 2113 stk

 • April: 233 stk.
 • Mai: 304 stk.
 • Juni: 148 stk.
 • August: 304 stk.
 • September: 255 stk.
 • Oktober: 509 stk.
 • November: 158 stk.
 • Desember: 202 stk.

2017: sum 3400 stk

 • Januar 550 stk.
 • Februar 377 stk.
 • Mars 375 stk.
 • April 348 stk.
 • Mai 297 stk.
 • Juni 133 stk.
 • September 320 stk.
 • Oktober 425 stk.
 • November 360 stk.
 • Desember 215 stk.

2018: sum 1548

 • Januar 44 stk.
 • Februar 383 stk.
 • Mars 502 stk.
 • April 360 stk.
 • Mai 100 stk.
 • Juni 159 stk.

Narvik kommune, basseng Idrettens hus og Bjerkvik: Temperaturen i begge bassengene er 28 grader. Det går ikke an å øke temperaturen. Årsaken er at det tar for lang tid å senke tilbake til normal temperatur for idrettssvømmere. Det lille bassenget har 32 grader, men egner seg ikke for trening.

Ballangen Svømmebasseng: Bassenget har 28 grader. En dag per uke økes temperaturen til 32 grader. De har tatt i bruk moderne teknikk slik at bassenget kan varmes fort opp og ned i løpet av et døgn (terapibasseng). Bassenget er tilrettelagt for funksjonshemmede og har en stolheis som kan senke brukeren ned i bassenget. De har liten erfaring med brukere fra Narvik for tiden er det 3–4 damer og en sterkt funksjonshemmet.

Nye Narvik Kommune skal bygge et Helsehus i tilknytning til Nye Narvik Sykehus på Furumoen. Er dette det naturlige stedet for et oppvarma basseng?

Tallene fra Alleen kunne vært høyere hvis det hadde vært kapasitet til flere. Bassenget i Ballangen er et nytt og moderne anlegg, men har utfordringer med små garderober. Det planlegges utbygging av terapibasseng når man får finansiering på plass.

Vi må ha riktig fokus når vi tenker oppvarma basseng: Sommer- og vintersport i fjellet, bolyst, utdanning, effektive behandlinger for alle, smerteredusering, folkehelseperspektiv, mestring, forebygging og sist, men ikke minst: livskvalitet.

FFO Narvik tanker om mulige brukere av et oppvarma basseng:

 • Personer med kroniske sykdommer
 • Muskel- og skjelett skader
 • UH-Tjenesten
 • Nyopererte
 • Gravide og babysvømming
 • Astmatikere og allergikere
 • Hjerte- og lunge syke: Eks.: Kols
 • Eldre
 • Opptrening etter: Idrettsskader, lengre sykdomsleie, hjerneslag
 • Bedriftshelsetjenesten
 • NAV
 • Fysio- og ergoterapeuter
 • Diverse lag og foreninger
 • Idrettslag
 • Sykehus, sykehjem og omsorgsboliger

FFO Narvik vil ha en kommune hvor folkehelseperspektivet blir tatt på største alvor. Hvor det nye oppvarma bassenget skal ligge har vi ikke tatt stilling til.

Nye Narvik Kommune skal bygge et Helsehus i tilknytning til Nye Narvik Sykehus på Furumoen. Er dette det naturlige stedet for et oppvarma basseng?

Felles dugnad er vi gode på (blant annet søknad om VM i alpint 2027) så hvorfor ikke samle våre krefter i dette prosjektet som også kommer oss alle til gode?

FFO Narvik ønsker dialog med kommunen hvordan vi sammen kan få til et spleiselag og felles dugnad for et oppvarma basseng i Nye Narvik Kommune.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags