Jeg vil rette en stor takk til sjåførene som til alle døgnets tider sørger for åpne og saltede veier

Av