Underbemanning er ingen naturlov

Behov: Dementes behov krever  tid og ressurser i form av miljøpolitiske tiltak og  en  helt annen type  bemanning enn den eksisterende, skriver Alice Nilsen i dette debattinnlegget.

Behov: Dementes behov krever tid og ressurser i form av miljøpolitiske tiltak og en helt annen type bemanning enn den eksisterende, skriver Alice Nilsen i dette debattinnlegget.

Av
DEL

7 Spørsmål til helsepolitikere om demensomsorgen

Den 9.september i 2019 har Fremover en reportaje om demensomsorgen i Narvik kommune. Forskningsleder Wivi-Ann Tingvoll beskriver kunnskapen om demensomsorgen blant Narviks politikere som «overraskende liten».

Siden jeg er pårørende til en med demenslignende symptomer, har jeg opplevd mange situasjoner som kan underbygge Tingvolls uttalelser.

19.oktober 2019 i folkehelseuka, deltok jeg på en forelesning i Narvik om demens med psykiater H.W. Danenbarger. De fleste som deltok her var ansatte i helsetjenesten, men jeg greide ikke å registrere om noen av byens helsepolitikere var tilstede.

Hvis noen av dere likevel var tilstede, håper jeg dere fikk med dere den unike og helt elementære kunnskapen som ble levert av en av landets største kapasiteter på demensforskningen.

For eksempel dette: «De mest grunnleggende behov for en person i demensomorgen er behovet for inkludering og gruppetilhørighet, behovet for trøst når hverdagen blir vanskelig å takle, behovet for forståelse av sorg, behovet for trygghet og behovet for bekreftelse av identitet- «hvem er jeg, fortell meg om meg selv».

Dette er behov som krever tid og ressurser i form av miljøpolitiske tiltak og en helt annen type bemanning enn den eksisterende. Det kan f.eks. ta flere timer å roe ned en utrygg eller agressiv pasient og da trengs det nok folk på vakt. Det er et kjent fenomen blant fagfolk at for lite folk på en avdeling skaper uro, utrygghet og uheldige episoder.

Og når en pasient blir urolig, mister fokus, vil stikke av eller blir sint/agressiv, er det av avgjørende betydning at fagkompetent personale har tid og kompetanse til å følge med pasienten og vise respekt for pasientens autonomi istedet for tung og feil medisinering.

Siden jeg som pårørende over flere år har registrert at det ofte bare er en person på vakt som skal ta seg av flere pasienter i flere etasjer, og manglende kapasitet til å følge min pårørende på sykehus etter at hun har skadet seg etter fall om natten uten tilsyn, tillater jeg meg å stille følgende spørsmål:

NÅR vil det bli satt av midler i budsjettbehandlingen til styrking av bemanning og kompetanse hos personalet som tar seg av personer med demenslidelser?

Ser dere at det er en klar og tydelig sammenheng mellom lav bemanning og høyt sykefravær blant de ansatte?

Ser dere at det er en belastning for de faglærte pleierne når det blir for mange ufaglærte som ikke takler den uforutsigbare atferden til pasienter med demens?

Ser dere at mangelen på fagfolk i demensomsorgen kanskje kan løses med et gedigent lønnsløft og at hele den aktuelle yrkesgruppen må oppgraderes og løftes opp til å bli like viktig som direktør- og rådmannsnivåene?

Ser dere at det er BEHOVET for styrking av demensomsorgen som er viktigst og ikke budsjettrammene? Hvis rammene er for små, spreng dem! Utvid dem! Gjør nye prioriteringer!

Hvorfor har dere tatt bort det tidligere tilbudet med koordinator og demensteam?

Hva mener dere den nye masterutdanningen på høgskolen i Narvik skal brukes til hvis de ansatte ikke får NOK TID til å bruke den nye kompetansen sin?

Det gir stor uro og bekymring for oss pårørende å være vitne til den lave bemanningen og hektiske, altfor travle arbeidssituasjonen til de ansatte i kommunens sykehjem og boliger.

Samtidig kan jeg ikke understreke nok den enorme innsatsen de ansatte gjør utfra de trange rammene de har til rådighet. Jeg har sett mange helter i omsorgsarbeidet for min mor og mange flotte og gode, kompetente ansatte.

Gi dem tid og lønn som fortjent! Ikke knapper og glansbilder.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags