Dette er ikke slutten. Det er begynnelsen!

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.«Dette er ikke slutten. Det er ikke engang begynnelsen på slutten. Men det er kanskje slutten på begynnelsen». Sitatet som her gjengis, er fra en tale Churchill holdt i november 1942. Da var krigslykken i ferd med å snu. Kampen mot korona er blitt som en krig, og den skal vi vinne. I Maritimt Forum kan vi ikke uttale oss med tyngde om smittevernstiltakene, men om de økonomiske krisetiltakene. På bakgrunn av hva myndighetene har lagt opp til så langt, og vil komme til å presentere i tiden fremover, er vi faste i vår tro. Nå samarbeider Norge. Derfor står vi i dag ved slutten på begynnelsen. Heretter gjelder det å skape den fremtiden som skal avløse koronakrisen.
Da har Maritimt Forum noe vi vil ha sagt.
Menon Economics la nylig frem en rapport om virkningene av korona på norsk eksportrettet næringsliv hvor det heter at i verste fall kan 55.000 arbeidsplasser gå tapt. Det er eksporten som gir oss inntekter til å kjøpe varer og tjenester fra utlandet, men i Norge er eksportens andel av bruttonasjonalproduktet svært lav sammenlignet med i andre europeiske land. Og Menons rapport forteller at vi stadig har tapt markedsandeler ute. Samtidig utgjør havnæringene hovedtyngden innenfor norsk eksport. Vi snakker om olje, gass, maritimt og sjømat. Bare maritimt eksporterte for 220 milliarder kroner i 2019. Potensialet for økt verdiskaping og økt eksport for maritim næring er enormt. Bygget på fortsatt verdiskaping innenfor olje og gass.
Myndighetene har fremmet tiltak i en første fase og i en andre fase av koronakrisen. Vi vet ikke hvor lenge viruset vil legge sin klamme hånd over økonomien nasjonalt og globalt, men det arbeides med tiltak for en tredje fase. Maritimt Forum fremmer disse satsings- og tiltaksområdene på mellomlang og lang sikt:
1. Grå skip: Iverksette prosjekter i Sjøforsvaret med ringvirkninger i den maritime klyngen.
2. Blå økonomi: Iverksette bygging av to forskningsfartøy.
3. Flåtefornyelse: Tiltak som vil gi utslippskutt og ny teknologiutvikling i nærskipsfarten.
4. Grønt skifte: Tiltak som vil styrke hjemmemarkedet for grønn maritim teknologi.
5. Havvind: Tiltak som vil gi ren kraft og store grønne ringvirkninger.

Det nye multirolle skipskonseptet Vanguard ble i 2019 lansert som en ny, innovativ kapasitet for Sjøforsvaret. Maritimt Forum mener at Vanguard må igangsettes så raskt som mulig for å sikre kompetanse, sysselsetningen og verdiskapning i maritim næring. Vi mener videre at de to nye forskningsfartøyene som Havforskningsinstituttet har planlagt, nå må vedtas bygget, og at bygging må skje i Norge med stort norsk innhold og med norske underleverandører.

En fornyelse av den norske nærskipsfartsflåten vil raskt føre til aktivitet i alle segmenter i den norske maritime klyngen. Derfor foreslår vi at myndighetene må bidra med en målrettet kondemneringsordning og med finansiering. Flåtefornyelsen vil redusere nasjonale utslipp av klimagasser, og den vil bidra til uttesting av nye løsninger som den internasjonale skipsfarten vil etterspørre i årene som kommer. Dette henger videre sammen med mulighetene det grønne skiftet gir oss samlet sett. Myndighetene må gi fødselshjelp til nye, grønne teknologier slik at de kan bli konkurransedyktige og legge grunnen for økt internasjonalisering og større eksportmuligheter.

Koronakrisen er dypt alvorlig for oss alle sammen. Da kan det være en trøst å tenke at kriser også åpner for muligheter. La oss åpne døren opp for disse!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken