Eldrerådets innspill om nytt helsehus på Furumoen

Helsehus: I tilknytning til det nye sykehuset på Furumoen er det planlagt bygget et helsehus.

Helsehus: I tilknytning til det nye sykehuset på Furumoen er det planlagt bygget et helsehus.

Av
DEL

LeserbrevSpørsmålet om nytt helsehus i forbindelse med bygging av nytt sykehus, har vært drøftet lenge i kommunen. Det gamle sykehjemmet vil være utdatert når nytt sykehus bygges på Furumoen.

Det er underskrevet en intensjonsavtale mellom UNN og Narvik kommune, som skal bekrefte rammer for utvikling og drift av samarbeidsprosjektet. I avtalen er det opplistet områder der en kan utnytte felles arealer, eksempelvis kjøkken, felles inngang, servicetorg, varm overgang mellom byggene, felles kontorlandskap og utearealer. Det blir avdeling for rehabilitering og fysioterapi. REO som i dag er på gamle sykehjemmet skal utvides og flyttes til helsehuset. Opplæring, undervisning og stimulering blir viktig i det nye bygget.

Intensjonene i Samhandlingsreformen skal realiseres i dette bygget. Det er laget et romprogram som beskriver hver avdeling.

I sak til Bystyret presenteres konseptet til nytt helsehus. Kostnadsrammen er på 327 mill. norske kroner.

I saksutredningen heter det at det skal etableres nye korttidsplasser i forhold til nye Narvik kommunes behov. Det er understreket fordelen med nærheten til sykehuset og samarbeidslinjene i den forbindelse.

Det er laget en behovsanalyse som understreker veksten i gruppen eldre over 80 år. Ved hjelp av aktive korttidsplasser tenker en seg at en skal holde behovet for langtidsplasser i sykehjem i sjakk.

Ankenes legesenter tenkes flyttet til Helsehuset og det skal etableres fastlegekontor for 7 leger.

I utredningen er det ikke nevnt tiltak for demente spesielt. Dette er et felt der samarbeide med spesialisthelsetjenesten er viktig. Ei avdeling for sterkskjerming etablert på Furumoen sykehjem vil kreve nært samarbeide med det nye sykehuset.

Eldrerådet ser positivt på de skissene som er lagt fram både i intensjonsavtalen og i saksfremstillingen til formannskapet, Det kan være noe optimistisk å tro at en kan ta unna behovet for langtidsplasser, ved å bygge opp aktive korttidsplasser.

Satsing på rehabilitering og forebyggende tiltak er svært viktig. Eldrerådet vil rette oppmerksomheten på demensproblematikken som en av de store utfordringene. Her må spesialisthelsetjenesten og kommunalt demensteam samarbeide tett.

Eldrerådet vil understreke at en ikke sentraliserer alle korttidsplasser til Helsehuset. Der det er lange avstander og der en i dag har slike plasser må disse beholdes. Flytting av Ankenes legesenter til Furumoen støttes ikke av Eldrerådet. Vi regner med at det finnes en løsning på dette før bygget er ferdig planlagt.

Sykehuset og helsehuset vil kreve mange parkeringsplasser og tilrettelegging for bussforbindelse. I den forbindelse må en legge om rutene slik at en kan gå på buss til Furumoen fra f.eks Ankenes uten å gå til Amfi,

Det er lagt frem flere alternativer for innholdet i det nye helsehuset. Alternativ 2B inneholder den største arealbruken. Dette alternativet vil kunne dekke et fremtidig behov for tjenester innen denne sektoren. Behovet for fagfolk både innen demensomsorgen og rehabilitering og fysioterapi vil bli påtrengende. Eldrerådet mener det må lages et eget samarbeidsprosjekt der en ser på rekrutteringstiltak for ulike fagprofesjoner.

Vi ser frem til et nærmere samarbeide med plangruppen i denne saken. Eldrerådet understreker at det må etableres lokale tiltak både i Tysfjord og Ballangen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags