Evakuer barna fra flyktningleiren Moria

Av
DEL

LeserbrevTorsdag 30. april fremmet MDG et forslag i Narvik formannskap om å tilslutte seg oppropet om å evakuere barna fra Morialeiren på Lesvos i Hellas. Forslaget fikk støtte fra Narvik SV, og falt mot to stemmer.

De siste månedene har stadig flere i Norge krevd at politikerne bidrar til å evakuere barna fra de forferdelige og umenneskelige forholdene de lever under i den overfylte leiren. Det bor i dag over 19 000 mennesker i flyktningleiren i Moria, en leir som i utgangspunktet var bygget for 3000 flyktninger. Tallet vokser fra dag til dag og leveforholdene i leiren blir stadig verre. Helt grunnleggende livsnødvendigheter som mat, god hygiene, helsehjelp, avfallshåndtering og bevegelsesfrihet er mer eller mindre fraværende. I vinterkulden har nyfødte barn sovet i telt som er beregnet for sommervær. Barn driver med selvskading, og skoletilbud til barn og unge finnes ikke. Forholdene i leiren er inhumane, og dette er en humanitær katastrofe.

Over 1000 enslige mindreårige flyktninger er uten tilsyn, og FNs generalsekretær ber om øyeblikkelig handling fra EU og Europa. 9. mars ble Covid-19-viruset for første gang påvist på Lesvos. Skulle viruset spre seg inne i leirene, vil det kunne få katastrofale konsekvenser. Hjelpeorganisasjoner advarer om at omfattende smittespredning i Moria er et sannsynlig scenario. Hellas har bedt om at landene i EU tar imot 3000 barn som lever i de umenneskelige forholdene i leirene uten omsorgspersoner. Flere europeiske land har allerede gått med på å ta imot mindreårige som har ankommet Hellas. Norge er ikke et av dem.

Mange norske kommuner ønsker å motta langt flere flyktninger og asylsøkere, men til Norge kommer det stadig færre asylsøkere. Antallet kvoteflyktninger er svært lavt, og fylkestinget har tidligere uttalt at Nordland trenger 10 000 flere innvandrere i årene som kommer. Man skulle tro at dette tilsa at Norge har både mulighet og kapasitet til å avhjelpe Hellas i denne ekstremt vanskelige situasjonen ved ta imot barn som har behov for akutt evakuering.

Godt over 50 kommuner, blant dem Harstad, Bodø og Trondheim, støtter oppropet om å evakuere barna fra Moria. Dette burde absolutt Narvik kommune også støtte, og be regjeringen ta grep umiddelbart for å bidra til å løse denne humanitære krisen. Vi håper politikerne i kommunestyremøtet den 14. mai vil stille seg bak en uttalelse om at Narvik kommune tilslutter seg oppropet om å evakuere barna i Moria. Den spesielle krisetiden vi lever i er også en tid for solidaritet med de som har det aller vanskeligst.

“Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer deg selv!”
Arnulf Øverland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags