Sverre Diesen: – Øverås insinuerer at forsvarssjefen nærmest er idiot

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen svarer tillitsvalgt Rune Øverås på Andøya

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Rune Øverås utfordrer meg i Fremover 12. september til å nevne andre flystasjoner i NATO som er like uegnet til å huse maritime patruljefly som Evenes, der han lister opp en lang rekke feil og mangler ved stasjonen. Det ser avskrekkende ut, men det er likevel tre forhold Øverås ikke later til å ha tenkt på.

Svartmaler i håp om å få bo på Andøya

For det første, hvis Evenes er så totalt uegnet som han fremstiller det – hvordan kan forslaget da ha passert både Luftforsvarets ledelse og forsvarssjefen i forbindelse med langtidsplanen uten at de har gjort anskrik?

Øverås insinuerer med andre ord at forsvarssjefen nærmest er idiot, siden han synes fullstendig ute av stand til å få øye på de mest hårreisende mangler ved Evenes og gi uttrykk for det når Regjeringen gir ham sjansen

Sverre Diesen

Den eneste kommentar forsvarssjefen har til dette spørsmålet i sitt vedlegg til langtidsplanen er at departementet i mindre grad enn han foreslo vil se på utnyttelse av ubemannede farkoster. Øverås insinuerer med andre ord at forsvarssjefen nærmest er idiot, siden han synes fullstendig ute av stand til å få øye på de mest hårreisende mangler ved Evenes og gi uttrykk for det når Regjeringen gir ham sjansen. At det skulle forholde seg slik har åpenbart formodningen mot seg, og følgelig er det en relativt trygg antagelse at det er Øverås som går på akkord med sitt profesjonelle skjønn og svartmaler i håp om å kunne fortsette å bo på Andøya.

Andøya, verdens beste MPA-stasjon

For det andre, Øverås later til å tro at dette dreier seg om hva som er den beste MPA-stasjonen ut fra ideelle forutsetninger. For alt jeg vet, kan Andøya gjerne være verdens beste MPA-stasjon, men det er uheldigvis ikke spørsmålet. Det han og andre sektorentusiaster aldri synes å forstå er at spørsmålet er hvilken kombinasjon av innsatsfaktorer – fly, fartøyer, hæravdelinger, baser og så videre – som innenfor gitte ressursrammer gir høyest forsvarsevne totalt sett.

I tillegg til sine rene sikkerhetspolitiske og operative sider er dette et operasjonsanalytisk optimeringsproblem av betydelig kompleksitet, derav matematikken for viderekomne. Da vil det svært sjelden være slik at løsningene som velges for de ulike våpenplattformer og systemer også er de som ville vært ideelle for de samme systemene isolert sett.

– Andøya, Bardufoss og Bodø kunne vært nedlagt

Og for det tredje, at Øverås ikke har oppfattet det forrige poenget understrekes av at han tillegger meg som synspunkt at Evenes er best. Men som jeg presiserte i intervjuet med Fremover: Evenes ville vært den mest kosteffektive og derfor beste løsning som hovedbase hvis kampfly, luftvern, patruljefly og helikoptre kunne vært samlet der, og Andøya, Bardufoss og Bodø kunne vært nedlagt som baser med fredsdrift. Nettopp fordi dette ikke som i Øverås’ verden dreier seg om ideelle løsninger men om optimering innenfor rammen av knappe ressurser, bortfalt imidlertid det alternativet på grunn av helt uakseptable investeringskostnader. Når Ørland i stedet ble hovedbase, ble det nødvendig med en fremskutt jagerflybase på Evenes – og dermed en lokalisering også av patruljeflyene dit.

Samrør av personlige og rikspolitisk opportunisme

At personellet ved 333 skvadron gjerne vil fortsette å bo og tjenestegjøre på Andøya er forståelig.

At dette gjennomsiktige samrøret av de ansattes personlige ønsker, lokalpolitiske interesser og rikspolitisk opportunisme kan presenteres som «forsvarspolitikk» i en valgkamp og bli tatt alvorlig er derimot nærmest utrolig

Sverre Diesen

At dette gjennomsiktige samrøret av de ansattes personlige ønsker, lokalpolitiske interesser og rikspolitisk opportunisme kan presenteres som «forsvarspolitikk» i en valgkamp og bli tatt alvorlig er derimot nærmest utrolig. Det sier mye om fraværet av interesse for mer reelle forsvarspolitiske problemstillinger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken