Gå til sidens hovedinnhold

– Ja, det er plass til å drive MPA-operasjoner fra Evenes.

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tom Bjørvik har etter eget utsagn «foretatt egne undersøkelser rundt de naturgitte rammebetingelsene på Evenes, samt sikkerhetsbestemmelser jeg kjenner til».

– Bjørviks påstander faller på sin egen urimelighet

Han kommer på grunnlag av disse undersøkelsene til den konklusjon at: «Om man har til hensikt å armere/desarmere flyene på Evenes og samtidig ta hensyn til militære og spesielt sivil sikkerhet så finnes det ingen egnede områder på Evenes hvor dette kan finne sted.»

Bjørvik baserer sin konklusjon på at det er krav om en sikkerhetsavstand til sivile på fra 1.000 til 1.200 meter, og at det ikke finnes tilgjengelig eiendom for etablering av et område for ammunisjonshåndtering utenfor en slik avstand fra rullebanen eller sivil terminal. Bjørvik opplyser at han har fått opplyst dette fra «våpenfolk som i dag armerer P3-Orion».

Bjørviks påstander faller på sin egen urimelighet. Dette er forhold som selvfølgelig har vært vurdert i arbeidet med en samlet løsning på Evenes.

Befaring på Evenes

Forsvarssektorens ammunisjonsutvalg kom i 2014 med en oppdatert innstilling til hvordan ammunisjonshåndteringen knyttet til F-35 kampfly kan gjennomføres fra Ørland og Evenes flystasjoner i fremtiden.

Innstillingen inkluderer vurderinger av eksisterende fasiliteter og alternativer for etablering av nye fasiliteter og sikkerhetssoner, der dette måtte være et behov. Det samme utvalget jobber nå med  en ytterligere oppdatert innstilling, som inkluderer behovene knyttet til fremtidige maritime overvåkningsfly av typen P-8 A.

 

Utvalget har vært på befaring på Evenes, og har funnet en hensiktsmessig plassering av et område for lasting, lossing og armering av ammunisjon knyttet til større fly.

Størrelsen på sikkerhetssonen rundt dette området avhenger av hvor stor total mengde eksplosiver området skal være godkjent for. Det er også slik at denne sikkerhetssonen kun er relevant når dette området nyttes til en slik mengde eksplosiver.

Foreløpig er det ikke avklart hvor stor mengde eksplosiver dette området skal dimensjoneres for, slik at det er legges til grunn et «høyt estimat,» for å sikre at dette ikke skal bli en begrensning for operasjoner fra Evenes.

Hvor stort det foreløpige restriksjonsområdet er, er gradert informasjon, men det er vesentlig mindre enn Bjørviks spekulasjoner. Illustrasjonene i hans artikkel i Bladet Vesterålen av 24. mars 2017 er dermed ikke relevante.

– Her har Bjørvik åpenbart misforstått

Videre påstår Bjørvik at: «Statssekretær Bø i oktober i fjor hevder at det ikke er nødvendig med investering i flyoperative flater på Evenes.»

Her har Bjørvik åpenbart misforstått Bø, når han har avvist at det er et behov for flytting eller forlengelse av rulle- og taksebaner på Evenes, noe som er tilbakevist en rekke ganger.

Et slikt behov finnes  altså ikke, men det er et behov for etablering av areal for blant annet flyoppstilling og ammunisjonshåndtering på opp mot 16 000 kvadratmeter flyoperative flater, noe som har vært kjent og håndtert gjennom hele prosessen, og som det i grunnlaget for Stortingets behandling av langtidsplanen er tatt høyde for.

Behovet for ammunisjonsomlasting representerer således ikke noe merkostnad sett i forhold til Stortingets beslutningsunderlag.

Svaret på Bjørviks spørsmål er altså ganske enkelt: Ja, det er plass til å drive MPA-operasjoner fra Evenes.

Kommentarer til denne saken