Boligbygging i Evenes

Ordfører Terje Bartholsen i Evenes

Ordfører Terje Bartholsen i Evenes Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det har vakt en viss diskusjon at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Evenes har gjort det enklere og raskere å få bygd boliger på regulerte felt. Særlig har debatten handlet om feltet Høgtun i Evenesmark.

I formannskapsmøte i starten av november fjernet vi hindringer og usikkerhet, og vedtok at de som ønsker å bygge i henhold til gyldig reguleringsplan på etablerte felt i Bogen og i Evenesmark bør få kjøpt tomter og satt i gang snarest.

Det er en utfordring i Evenes i øyeblikket som er overordnet det meste. Det er å sikre vekst i folketallet i forbindelse med at Forsvaret reetablerer seg på Flystasjonen. Da må det bygges boliger. Det må bygges små boliger og større boliger, boliger for leie og boliger for eie. Eneboliger, tomannsboliger og leiligheter. Noen skal det bo militært personell i, alene eller med familien. Andre skal det bo sivile i. Noen med jobber som ikke er så veldig militære. Det er etablert om lag tjue nye arbeidsplasser på Nautå på ganske kort tid. Hotellet og grillen er to eksempler. De som jobber her skal også bo. Slik vil det bli med mange andre. Det som ofte kalles «ringvirkninger».

Så jobber vi fra kommunens side intensivt med å sikre at militære tjenesteboliger skal være i Evenes også naturligvis. Mange av de må også bygges, enten av Forsvarsbygg eller av noen som leier dem ut til Forsvarsbygg. Det er altså behov for et mangfoldig utvalg av boliger. Vi er utålmodige etter å se gravemaskinene i sving.

Les også:

Satsingen på nybygging og økt folketall betyr ikke at vi glemmer innbyggerne vi har allerede. Tvert imot. Flere nye innbyggere er eneste måten vi kan sikre fortsatt gode tjenester til både gamle og nye innbyggere. Med flere innbyggere kan vi få større klasser på skolen, flere barn og flere ansatte i barnehagene, penger til asfalt på veiene og å lønne helsefagarbeidere og sykepleiere.

Hver eneste nye innbygger gir oss 50 000 kroner ekstra fra staten. Hvert år. I øyeblikket faller folketallet og vi må kutte i budsjettet. Den situasjonen må vi snu.

Vi gleder oss derfor over planene som Pisko AS har for Flåtta på Liland, vi heier på Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag som planlegger firemannsboliger og vi gleder oss stort over at det nå er flere som vil bygge i Evenesmark. Alle er like velkommen. Eveneslagrene AS som lenge har bedt om å få kjøpe to tomter, Gard Berg Jensen som vil bygge på fem andre og Pisko AS som vil bygge også her.

Til sammen har disse tre interessentene bedt om å få kjøpe tolv tomter på Høgtun. Salgene skal opp i formannskapet i slutten av måneden. Deretter har de eventuelt ett år på seg til å komme i gang. Det er en klar forventning fra kommunen at ting skal skje fort.

Så er det noen som mener vi driver billigsalg med å sette prisen til 25 kroner/kvadratmeter for tomtene. Pris kan man jo alltid diskutere. Men når et felt har ligget klart til bygging opp mot førti år uten at mye har skjedd er det vanskelig å si at det er stor etterspørsel. Kanskje tar det seg opp nå. Vi håper det. Derfor skal også kommunestyret i desember diskutere hvordan slike salg skal legges opp for ettertiden. Det bør være forutsigbart og enkelt for de som vil bygge. Vi må få snøballen til å begynne å rulle. Og hvis dette var det som skulle til for å få start på bygging i Evenesmark så er det en god investering.

Det eneste som er beklagelig oppi alt dette er at ingen hittil har nappet på tomter i Kleiva ved Bogen på samme vilkår. Men vi fortsetter å løfte fram Kleiva. Det er et flott sted å bygge det også. Vi ønsker boligbygging i hele kommunen og de som kjøper tomter skal vite at kommunen har store forventninger til at byggingen starter raskt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken