Dyr skole i Evenes

Evenes skole

Evenes skole Foto:

Av
DEL

LeserbrevDet nærmer seg. Etter at man fant det for dyrt å bygge flunkende ny skole i Bogen, vedtok kommunestyret å bygge delvis nytt og delvis beholde deler av den gamle skolen på Liland med en ramme på 153 mill. Besparelsene i forhold til etablering i Bogen, var i hovedsak knyttet til administrasjonsbygget som ble påstått å være i så god stand at det trengtes bare «små justeringer», bare «litt ombygging». Dette ble vedtatt sommeren 2017.

Tidligere i høst ble basiskostnaden beregnet til 160 mill med en usikkerhetsavsetning på 23 mill. Og like før jul 2018 ble kommunestyret orientert om at kostnaden var økt med nye 12 mill.. Med min kalkulator får jeg dette til å bli 195 mill. 195 millioner. Før resultatet fra anbudskonkurransen foreligger. Og, ikke minst, administrasjonsbygget må stort sett totalrenoveres. Ingen i kommunestyret hever et øyebryn. Ingen reagerer.

Jeg forutsetter nesten at jeg misforstår et eller annet, for det er ikke til å tro.

De 10-talls millionene vi overhodet ikke hadde for ett og et halvt år siden, ser nå  ut til å være uproblematisk for kommunestyret. 

Det er en kjent sak at jeg mener skolen burde ligge i Bogen, men jeg og mange med meg har innsett at det ikke har vært politisk vilje til å opprettholde grunnleggende funksjoner i kommunesenteret. Og det må man bare akseptere.

Men, når gikk dere fra små justeringer på administrasjonsbygget, til en total rehabilitering av vvs, el, panel utvendig og innvendig m.m? Hvor endret behovet i og rundt administrasjonsbygget seg? Eller sagt på en annen måte; Når ble det politisk behandlet at forutsetningene for administrasjonsbygget skulle endres? Hvor finner jeg dette vedtaket?

Jeg har problemer med å begripe at politikerne kan ta orientering om skoleutbyggingen til etterretning, helt uten videre, og helt uten å stille spørsmål ved økte kostnader på inntil 42 millioner kroner!!

Jeg vil ikke akseptere at det gamle administrasjonsbygget som ble brukt som «brekkstang» for å legge skole på Liland, nå skal totalrenoveres.  På doffin.no, der anbudet til entrepenørene ligger ute, kan man lese detaljene. 

I arbeidsgruppas rapport fra 2017, kunne man dengang lese; «For alternativet Liland er dette bygget renovert, og har brukstid i minst 20 år» . Det gikk ett år før denne påstanden var ugyldig

I sakspapirene som lå til grunn da avgjørelsen ble tatt stod det; «Med den usikkerhet som er til stede i denne fasen av prosjektet, er det margin med 56 – 65 millioner til fordel for alternativet Liland.» Administrasjonsbyggets fortreffelige tilstand utgjorde forskjellen. Det gikk ett år før denne påstanden var ugyldig. 

Når det nå viser seg at dette ikke stemmer, kan vi da si at vedtaket ble gjort på feil grunnlag?

Kan vi si at de politiske partiene i Evenes er likegyldig til fakta og konsekvenser?

Tilliten min var tynnslitt. Det er verre nå. Troverdigheten til beslutningstakerne er minimal.

Men, dette kan man rette opp i. Om det er vilje til det. Mitt forslag er å skrinlegge denne storslåtte planen som blir dyrere og dyrere. Pengene renner ut til arkitekter og konsulenter. Bruk rom-planen, vedta modulbasert bygg, bygg alt nytt for langt under 153 mill, ha ny skole på plass til jul.

Vi trenger ikke et praktbygg, som er en verdensutstilling verdig. Byggemetode i massivt tre og kostnadene har allerede blitt kritisert og stilt spørsmål ved gjennom leserinnlegg fra betongbransjen. Vi trenger ny skole til en vettug pris. Pengene vi sparer på en annen løsning, har vi veldig god bruk for til andre ting i vår lille kommune der økonomien er så anstrengt som den er. Kanskje man finner penger til ombygging av ny brannstasjon i Bogen, som enkelte politikere synes ble dyr. De ble bekymret for økte kostnader. Vel, det er dyrt å bygge om og restaurere gamle bygg. Jeg er bekymret og mange med meg. Det burde kommunestyrepolitikerne også være om ikke graden av bekymring er geografisk betinget

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags