ETL FOR EVENES SYN- OG MESTRINGSSENTER

Av
DEL

LeserbrevVi i Evenes tverrpolitiske liste er opptatt av HELE kommunen. I dette leserinnlegget har vi valgt å rette fokus mot Evenes syn- og mestringssenter, eller Evenessenteret, som de bruker internt på arbeidsplassen. Flere av punktene i partiprogrammet omhandler Evenessenteret.

Ida Ottem (undervisningskonsulent) tok godt i mot oss og ga oss omvisning på hele senteret og fasilitetene rundt. Det er et imponerende dugnadsarbeid som er lagt ned i og rundt senteret, av kursdeltagere og andre frivillige.
Evenessenteret har pr. i dag 20+ ansatte, 13 likepersoner (assistenter) og er et av tre syn- og mestringssenter i Norge.
I samtale med Ottem kom det frem at Evenessenteret har noen ønsker for å inkludere kursdeltakerne mer i lokalmiljøet og utvide områder å ferdes i.

Punkt 1: at løypa rundt Strandvannet i Bogen blir tilrettelagt slik at senterets kursdeltakere også kan ha glede av et meget populært turområde. I dette tilfelle vil det være gunstig med kantstein langs den ene ytterkanten av løypa, eller en ledelinje som en kan holde i. Tilrettelagte raste/ fiskeplasser rundt vannet er og ønskelig.
Punkt 2: Gang og sykkelsti fra Evenessenteret til kommunesenteret, der kursdeltakerne har mulighet til å besøke rådhuset og handle på butikken. ADL- trening (aktiviteter i dagliglivet).
Punkt 3: Evenessenteret trenger flere ledsagere. Senteret tilbyr opplæring til de som kunne tenke seg å bidra.
Punkt 4: I forbindelse med utviklingen av kommunesenteret ønsker Evenessenteret å bli tatt med på råd, der de kan være en ressurs for kommunen og komme med gode innspill som gjør kommunen mer brukervennlig for alle.
Punkt 5: For et senter som er helt avhengig av god mobildekning og nettilgang er det avgjørende at området Forra/ Østervik får utbedret dette i nærmeste fremtid.

Vi i ETL er det eneste partiet som har programfestet vår støtte til Evenes syn- og mestringssenter. Vi skal imøtekomme Evenes syn- og mestringssenters ønsker i fremtiden, og på den måten vil alle med funksjonshemning kunne ha glede av utbedringene som blir gjort. Vi i ETL skal jobbe for å sette Evenes syn- og mestringssenter på kartet!
Vi takker Evenessenteret for at de tok i mot oss, og ser frem til et godt samarbeid i fremtiden.

For Evenes Tverrpolitiske Liste,
Marianne Bergvik og Evy Hennie Kvammen.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags