Uttalelse om hurtigbåtforbindelsen Kjeldebotn - Evenes

Av
DEL

LeserbrevEvenes Senterparti er svært bekymret over usikkerheten som er skapt rundt hurtigbåtruta Kjeldebotn – Evenes.

Hurtigbåtforbindelsen over Ofotfjorden ble satt i drift i 1993 fra Liavika til Kjeldebotn. I 1995 var moloen i Evenesvika ferdig, og anløpet ble flyttet hit. Passasjertallet økte jevnt og trutt og har på det meste vært ca. 16 000 pr. år med et gjennomsnitt på ca. 13 000 fram til 31.12.2017.
Hurtigbåten har i stor grad vært brukt av flyreisende fra Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, men også av dagpendlere og ukependlere til andre siden av Ofotfjorden. Like etter Hålogalandsbrua kom i desember 2018, ble billettprisen satt opp fra 65 kr til 200 kr. Dette medførte en mindre nedgang i passasjertallet som nå er ca. 11 500 pr. år.
I et miljøperspektiv er det bedre med ei båtrute over Ofotfjorden enn å kjøre den lange veien rundt, selv om den er blitt kortere etter at Hålogalandsbrua kom.
Vårt forslag til løsning:
Fylkeskommunen går inn med et mindre tilskudd for å opprettholde bussruta. For å kunne opprettholde hurtigbåtruta, må fylkeskommunen videreføre tilskuddet som har vært gitt til nå og la transportøren beholde billettinntektene.
Evenes Senterparti støtter uttalelsen fra formannskapene i Evenes og Narvik kommuner, hvor de ber om at Nordland fylkeskommune umiddelbart går i dialog med transportører for å unngå en midlertidig stans i tilbudet, og at det snarest søkes en samlet og permanent løsning som omfatter både båtruta og tilbringertjenesten på permanent basis.
Det må handles NÅ!

Evenes Senterparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags