Hurtigbåten må opprettholdes

Tina Denstad og Tor Asgeir Johansen, Arbeiderpartiet

Tina Denstad og Tor Asgeir Johansen, Arbeiderpartiet Foto:

Av
DEL

LeserbrevHurtigbåtforbindelsen Kjeldebotn-Evenes er et viktig bindeledd og snarvei over Ofoten – og må opprettholdes.
Hurtigbåten er spesielt viktig for sørsiden av Narvik kommune, Kjøpsvik og Ballangen, der befolkning og næringsliv benytter den til å komme seg raskt til flyplassen på Evenes, pendling til jobb, møter og andre nødvendige ting.

Evenes-utbygging

Hurtigbåten har de senere år til stadighet vært i fokus for nedskjæring og nedleggelse. Noe som skaper utrygghet og uforutsigbarhet for befolkning og næringsliv.
Resultatet kan bli at næringsliv avspises fra å delta og jobbe på bla. flyplassen på Evenes, der det nå foregår større utbygginger, og de ringvirkninger dette skaper. Befolkning som bor spesielt i Ballangen og Kjeldebotn får liten eller ingen mulighet til å arbeide på nordsiden av Ofoten hvis hurtigbåten forsvinner.
Dette er ikke ønskelig, og vi krever at hurtigbåtforbindelsen opprettholdes og sikres, så det blir stabilitet og forutsigbarhet i tiden fremover.

Regjeringen kutter

Ferger og hurtigbåtforbindelser er avgjørende for befolkningen og næringsliv mange steder i Nordland. Ikke bare er det avgjørende at det er tilfredsstillende kapasitet og tilbud, det må også være priser på billetter som oppfattes som rimelige.
Vi konstaterer at Erna Solberg-regjeringen og stortingsflertallet kutter i bevilgninger til samferdsel i kystfylker, det har gitt utfordringer for Nordland fylkeskommune.

Urimelig høye

Økningen som nylig ble gjort på billettprisene på fylkesferger i Nordland ble unisont oppfattet som urimelig høye. Heldigvis ble det i ettertid gått tilbake på dette.
Men vi må ikke komme i en slik situasjon igjen.
Dette skaper stor usikkerhet og fører i verste fall til at man tar bort grunnlaget til befolkning og næringsliv som er på steder hvor man er avhengig av ferger og hurtigbåt.
Billettpriser på ferge og hurtigbåt må for ettertiden ikke økes mer enn vanlig prisstigning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags