Nord-Norgebanen: Kraftpatriotisme eller nasjonsbygging?

Fremover sender direkte fra debatten i Folkets hus.