Fornuften seiret...!

Nei: I Narvik har kommunestyret sagt nei til lovfestet konsultasjonsplikt med samiske interesser i sin høringsuttalelse.

Nei: I Narvik har kommunestyret sagt nei til lovfestet konsultasjonsplikt med samiske interesser i sin høringsuttalelse.

Av
DEL

LeserbrevHørt om nordkalottfolket...? Ikke det, vel-vel, det er du og jeg og alle som bor i Nord-Norge. Kan også sies å være det arktiske området av Norge, Sverige, Finland og de nordvestre delene av Russland. Men når vi snakker om norske styringssystemer og politikk, da holder vi oss i Nord-Norge. Det betyr at den gamle betegnelsen «Nordlandene» gjenspeiler det norske nordkalottfolket, geografisk sett, selv om enkelte finnmarkinger benekter at de er nordlendinger...!

Nordkalottfolket i Narvik

Onsdag 19. februar dukket den samiske delen av nordkalottfolket opp i Fremover, ved Vibeke Larsen og Odd-Roar Strømme, begge fra Bjerkvik. Førstnevnte har for øvrig også varmet opp stolen til sametingspresidenten, som representant for Arbeiderpartiet. Men nå som del av det politiske partiet Nordkalottfolket. Det er jo en tilsnikelse, men dog fullt forståelig, ettersom Stortinget benektet at samene i Norge er et eget folk, men kun folkegruppe...! Så nu har de da funnet et «folk» som de kan tilhøre! Og da snakker jeg kun om frontkjemperne i NSR og Nordkalottfolket... For samer flest skygger unna...!

Lovfesting av kommunal konsultasjonsplikt

Rådmannen i Narvik, Lars Skjønnås, har på en forbilledlig måte fremlagt sine synspunkter på ei lovfesting av konsultasjonsplikten: nemlig at en lovfestet plikt til konsultasjoner med samiske interesser vil legge begrensninger på det lokale selvstyret. Med anbefaling til Bystyret om å stemme nei til lovfesting...! Dette ble så vedtatt av Bystyret den 27. februar, med nesten 100 % bak vedtaket...!

Et ekstra pluss for rådmannen er at han fremla sine synspunkter i Fremover, sånn at han valgte å spille med åpne kort...! Veldig bra...!

Imidlertid var Larsen og Strømme av en annen mening:

* De mener at lovfesting av konsultasjonsplikten tvert imot vil styrke folkestyret!

* Samt bidra til en kommune med muligheter for alle.

* I den forbindelse trekker de frem ungdomsråd, eldreråd og funksjonshemmedes råd. Følgelig trekker representantene for Nordkalottfolket den konklusjon at å lytte til disse svake gruppene er omtrent det samme som å konsultere samene i ei lovfestet ordning...!

* Men det er vel heller tvilsomt at de funksjonshemmede ville ha delt Tysfjord kommune mot kommunens vilje...?! Eller delt kommunen i Sørfjorden...!

* Dessuten er samene ikke svake grupper i samfunnet...!

* I parentes noteres at Nordkalottfolkets representanter ikke greier å skille mellom lovfesting og ikke lovfesting av rettigheter...! De greier heller ikke å skille mellom svake og sterke grupper...

* Her går mine tanker til vår dikter Sigbjørn Obstfelder (1866-1900), som uttalte: Her er så underlig, jeg er visst havnet på en annen klode...

Fylkestinget for Troms og Finnmark

Nordkalottfolket har i dag en representant på Fylkestinget for Troms og Finnmark. Det er jeg glad for! Hvorfor det? Jo, fordi at man kan få en peikepinn om hvordan det går med de samiske frontkjemperne i åpne valg med de andre partiene i Norge...

Så gjenstår det da for Norkalottfolket å stille liste ved kommende kommunevalg i Narvik. Så får vi nu se om samene har noen stor fanskare blant folk flest...! For både i Ballangen og i Bjerkvik er det personer som mener at det er langt flere samer i kommunen enn samemanntallet tilsier.

Men da bør de jo først fylle kløfta mellom liv og lære...! Ka betyr det? Jo, det betyr at Nordkalottfolket skriver om sine verdier på internett:

* De satser da på likeverdighet mellom folk...!

* Akkurat det som mange har etterlyst!

* For særfordeler på etnisk grunnlag har absolutt ingenting å gjøre med likeverdighet...! Dessuten er det forbudt ifølge Grunnloven...!

I sin avslutning på det åpne brevet til rådmannen i Narvik sier Vibeke Larsen og Odd-Roar Strømme:

* «Inviter de samiske miljøene til dialog, sammen kan vi lære av hverandre, få til mange store ting...»

* Klarere kan man vel ikke signalisere at man fortsatt ønsker forskjellsbehandling på etninsk grunnlag med direktekanaler inn til rådmannen og hans saksbehandlere...!

* I parentes bemerkes at Bystyret i Narvik har flere samer som gjør en jobb for kommunen... Blant annet flere i Arbeiderpartiet, Vibeke Larsens gamle parti. Det får duge som garantister for det samiske. For det er tross alt ikke Larsen og Strømme som er innvalgte politikere i Bystyret...

Respektløst og skammelig

I april 1940 ble IR 15 fra Narvik mobilisert, dessuten også de to Troms-bataljonene, samt Alta bataljon. Til sammen over 3000 mann. Blant dem var det mange samer. For allerede da utgjorde samer og nordmenn ett folk...! De holdt i hop under fjellkrigen i to måneder, delte maten og teltene, mens de kjempet for felles sak, et fritt Norge...

Tromsø og Harstad mobiliserte samlet mer enn 300 mann, og fra Gratangen, Lavangen og Salangen kom det samlet ca 100 soldater. Senja stilte 119 mann. Ellers kom bygdesønner fra et hav av småplasser. Eksempelvis stilte hele 35 mann fra Samuelsberg og Birtavarre i lille Kåfjord... Bygdene ga fra seg sine voksne sønner, mens mødrene gråt...

Det viste seg raskt at blandinga av samer og nordmenn ble for mye for krigsmakten Tyskland, for soldatene våre var råsterke i villmarka og fjellheimen. Og samene var jevnbyrdige med de øvrige soldatene...!

Hva så med dagens samer...? Se på dette:

* Norske Samers Riksforbund (NSR) mener at samene er så svake at de må beskyttes med særavtaler på etnisk grunnlag.

* Nordkalottfolket i Bjerkvik mener også at samene må få direkte-kanaler inn til Narviks rådmann og hans saksbehandlere - på lik linje med svake grupper i samfunnet.

Slik jeg ser det, er det respektløst og skammelig å påstå at samene er svake og trenger et ekstra vern på etnisk grunnlag:

* Kongeriket Norge er stappfullt av muligheter, både for samene og andre nordmenn til å formidle sine synspunkter.

* I siste instans har det lite med samfunnsbygging å gjøre det som de samiske frontkjemperne jobber for.

* Det er nok grunnen til at både NSR og Nordkalottfolket har svært liten folkelig oppslutning blant samer flest i kongeriket...

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags