Forsvaret er ikke et trekkspill som kan dras inn og ut alt ettersom det er tøvær eller urolige tider

Foto:

Av
DEL

DEBATT:Forsvaret er ikke trekkspill som kan dras ut og inn alt etter om det er tøvær eller urolige tider. Lærdommen etter nedbyggingen av Forsvaret er at forsvarspolitikken ikke kan innrettes etter Russlands siste krumspring og omskiftelige utenrikspolitikk.

Det er fort gjort å bygge ned Forsvaret, men tar lang tid å bygge opp. Og det koster. Den positive sikkerhetspolitiske utviklingen etter Murens fall har fått alvorlige tilbakeslag. Troen på totalitære regimers endelikt på historiens skraphaug holdt ikke stikk.

Dersom forsvarsbudsjettet skulle hatt samme utvikling som resten av statsbudsjettet siden 1990, ville forsvarsbudsjettet ha vært i underkant av 100 milliarder kroner i 2020. Forsvarsbudsjettets andel av statsbudsjettet ville utgjort 5,5 prosent og utgjort 2,6 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP). Til sammenlikning utgjorde forsvarsbudsjettets 6,7 prosent av statsbudsjettet i 1990 og 3,0 prosent av BNP.

Fram til 1990 fulgte forsvarsbudsjettet utviklingen i den norske økonomien. Gitt bortfallet av den kalde krigen og tøværet på 1990-tallet var det forståelig at forsvarsbevilgningene fikk redusert vekst. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er nå en ganske annen. Verden er blitt mer ustabil og uforutsigbar, også i våre nærområder. Fredsdividenden, det vil si summen av reduserte forsvarsbudsjetter, som er tatt ut er tatt ut til fordel for andre deler av samfunnet, er på flere hundrede milliarder kroner. Nå er det payback-tid til Forsvaret.

Det er ikke brå endringer i den sikkerhetspolitiske situasjonen som kan styre forsvarsbudsjettet. Det er den internasjonale sikkerhetspolitiske situasjonen i et 30-års perspektiv og Norges beliggenhet som bør avgjøre innretningen av forsvarsbudsjettet.

Forsvarssjefen har lagt fram et tydelig fagmilitært råd som grunnlag for ny Langtidsplan for Forsvaret. Den nye planen skal bygge videre på gjeldende langtidsplan. En plan som har snudd to tiår med nedbygging av Forsvaret til oppbygging.

Forsvarssjefen anbefaler et alternativ som vil gi Norge et solid nasjonalt forsvar og som samtidig oppfyller våre NATO-forpliktelser. Prislappen er et forsvarsbudsjett som i 2028 ligger 25 milliarder over videreført 2020-budsjett. Det er ingen urimelig forsikringspremie sammenliknet med det vi tidligere har vært villig til å bruke på Forsvaret. Og det i tider da Norge hadde langt mindre å rutte med.

Vår hardt tilkjempede frihet og selvstendighet er dyrekjøpt, og har en kostnad å opprettholde. Som kjent er det for seint er å tegne forsikringen når huset står i lys lue!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags