– En mer redelig debatt, takk!

Ordfører Svein Erik Kristiansen

Ordfører Svein Erik Kristiansen Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

DebattEtter at regjeringen la frem sitt forslag til langtidsplan for forsvarssektoren, «Kampkraft og bærekraft», har det vært en del debatt om valget av basestruktur for Luftforsvaret i nord.

Fremsetter uriktige påstander

Regjeringen ønsker en kraftsamling på Evenes flystasjon, noe som fører til at Andøy flystasjon blir nedlagt.

Bestill Fremover+ i 8 uker for kun 99,- og få tilgang til alt digitalt innhold

Det har naturligvis skapt stort engasjement i Andøy kommune, men de fleste debattantene er mer opptatt av å fremsette uriktige påstander, enn å argumentere for det de mener er best for forsvaret av landet vårt.

Fullt forståelig

Denne sommeren har det haglet med påstander om bestillingsverk og korrupsjon. Ulike «eksperter» har uttalt seg om dårlig vær og dårlig plass på Evenes.

Manglende infrastruktur og manglende innflygingssystemer. Det har vært en endeløs rekke av påstander som stort sett samtlige er uriktige.

Det er fullt forståelig at det er et stort engasjement på Andøy. Politisk ledelse i en kommune skal kjempe for sin kommune, det skulle bare mangle.

Mindre forståelig er ønsket om å feilinformere flest mulig, mest mulig.

Svein Erik Kristiansen, ordfører i Evenes

Mindre forståelig er ønsket om å feilinformere flest mulig, mest mulig.

Mangler kunnskap

Det velrenommerte, internasjonale konsernet PwC har gjort noen analyser for Forsvarsdepartementet, som sammen med de andre analysene, konkluderer tydelig med at en samling til Evenes flystasjon er det som gir best operativ evne til lavest kostnad.

Analysene til PwC baserer seg på erfaringstall fra byggingen av kampflybase på Ørlandet, anerkjente metoder og faktiske bakgrunnstall.

Andøy kommune har bestilt sin egen rapport. En rapport som i sammendraget slår fast at de ikke har kunnskapen og korrekte bakgrunnstall:

«Kostnadsanslagene er usikre. Så langt det er mulig har vi basert anslagene våre på offentlig informasjon. I de tilfellene der bakgrunnsmaterialet ikke har vært tilgjengelig er anslagene basert på vårt beste skjønn».

Den eneste sannhet

Det har vært et sterkt engasjement fra Andøy-samfunnet.

Noen mener Andøy kommune sin rapport er den eneste sannhet. Noen har hevdet at det er dårligere vær, mer vind og mer tåke på Evenes enn på Andøya.

Ikke gå glipp av nyheter! Få tilgang på Fremover+ her.

Dog viser alle statistikker fra Avinor, allmennkunnskap og meteorologiske rapporter det motsatte.

Det har vært hevdet at det ikke er innflygningssystemer og at det er dårlige innflygingsforhold på Evenes. Sannheten er tvert i mot.

Det har vært hevdet at det ikke er innflygningssystemer og at det er dårlige innflygingsforhold på Evenes. Sannheten er tvert i mot.

Svein Erik Kristiansen, ordfører i Evenes

Vi snakker om en nordnorsk flyplass som allerede har en svært høy regularitet.

I tillegg starter denne høsten forsøk på Gardermoen, Haugesund og Evenes med en ny satellittbasert innflyging som kalles RNP AR.

Denne innflygingen har veiledning både vertikalt og horisontalt, på lik linje med presisjonsinnflyginger. For Evenes sin del vil dette føre til langt bedre tilgjengelighet i dårlig vær, enn vi har sett tidligere.

I tillegg er det vel grunn til å tro at nye fly vil bruke ny teknologi.

Vender det døve øret til

Fra Andøy har man etterlyst operative og økonomiske argumenter fra regjeringen på hvorfor man ønsker å samle aktivitet for Luftforsvaret på Evenes.

Argumentene har blitt gjentatt og gjentatt, men Andøy vender det døve øret til og nekter å akseptere det.

Svein Erik Kristiansen, ordfører i Evenes

Argumentene har blitt gjentatt og gjentatt, men Andøy vender det døve øret til og nekter å akseptere det.

– Hva er det de lurer på?

Det er greit at man ikke liker svaret man får, men derfra til å si at man ikke får svar, eller late som om svarene er uklare eller usikre er ikke greit.

Følg Fremover på Facebook og få siste nytt først

Hva er det egentlig de lurer på, og hva er det de ikke får svar på?

Hva er det egentlig de lurer på, og hva er det de ikke får svar på?

Svein Erik Kristiansen, ordfører i Evenes

Fra Andøy har man prøvd over lang tid å fortelle omverden at Evenes flystasjon ikke er en flystasjon som kan brukes. Man har også hevdet at Luftforsvaret ikke ønsker å bruke Evenes.

Men sannheten er at den ene forsvarssjefen etter den andre, den ene generalinspektøren etter den andre, den ene forsvarsministeren etter den andre og den ene regjeringen etter den andre har konkludert med at Evenes er det klart beste alternativet som en fremskutt kampflybase.

Fire viktige punkter

Og denne regjeringen ønsker nå en enda bedre løsning enn den forrige regjeringen, de ønsker også at basen på Evenes skal være en base for maritime overvåkningsfly. De fremhever fire viktige punkter for sitt valg:

• Etablere en basestruktur som kan anvendes i krise og væpnet konflikt mot en motstander med moderne sensor og våpensystemer.

• Samle kampfly og maritime patruljefly på en base beskyttet med langtrekkende luftvern.

• Beskytte infrastruktur, lagre og mottaksområder for allierte styrker.

• Kostnadseffektiv basedrift.

Ikke bærekraftig eller realistisk

Det er ikke mange år siden det var en diskusjon i Nord-Norge om plasseringen av luftforsvarets kampfly.

Den gang kjempet Bodø og Evenes for sine alternativer som fremtidig hovedflystasjon. Da hevdet Andøypolitikerne at man var opptatt av forsvarets beste og slo seg på lag med Ørlandet og kjempet en kamp for å få kampflyene flyttet fra Nord-Norge, i håp om å få økt aktivitet på Andøy.

De samme politikerne kritiserer nå regjeringen for at de ønsker å investere i nye maritime overvåkningsfly.

Nye kapasiteter som skal overta den viktige oppgaven P-3 Orion har utført i mange tiår, når deres levetid snart er over.

Alternativet da er altså å ha en flystasjon på Andøy, uten fly. I tillegg kan man i nettavisen vol.no fra 9.sept i fjor lese følgende fra Andøyordføreren:

«En struktur med tre baser i et så lite område - bestående av Andøya, Evenes og Bardufoss – er ikke bærekraftig eller realistisk».

Når Andøy nå konkluderer med en delt løsning mellom Andøy og Evenes betyr vel det at Andøy nå ønsker å få lagt ned flystasjonen på Bardufoss.

Bør berømmes for modig valg

Regjeringen bør berømmes for å ta et modig valg som gir en mer rasjonell basestruktur. Det er verdt å merke seg hva forsvarssjefen sier:

«Det er ingen kampkraft i en base i seg selv»

Eller som statssekretær Øystein Bø beskrev det så godt i sommer:

Grunnen er at våre sikkerhetspolitiske omgivelser har endret seg og vi må samle og beskytte basene slik at de faktisk kan benyttes hvis det blir krise eller krig. Det er ikke noe poeng å investere milliarder i nye fly hvis en motstander kan sette basen ut av spill før flyene i det hele tatt kommer på vingene.

«En base på Evenes med langtrekkende luftvern som regjeringen ønsker å satse på, vil i tillegg til å beskytte egen base, også beskytte befolkningssentra, kritisk infrastruktur, det allierte mottaksområdet i Ofoten og fremrykningsaksen nordover».

Debatten vil fortsette

Debatten blir nok å fortsette utover høsten frem til Stortinget har gjort sitt vedtak.

Fra Evenes vil vi bruke tiden på å fortelle om fortreffeligheten til Evenes flystasjon og regionen. En region som vil være et av de viktigste områdene i regjeringens store satsning på forsvaret i nord. Jeg ønsker meg en debatt om kampkraft og bærekraft i Forsvaret.

Til det beste for Nord-Norge, Norge og NATO.


Svein Erik Kristiansen
, ordfører Evenes kommune

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags