Nordland skal fortsatt være motoren i Nord – Norge

Dagfinn Olsen

Dagfinn Olsen Foto:

Av
DEL

LeserbrevFremskrittspartiet i Nordland vil arbeide for at Nordland skal bli Norges mest næringsvennlige fylke. God infrastruktur og god kommunikasjon er viktig for å lykkes med dette. Samferdsel er god næringspolitikk, og skal næringslivet fungere må det finnes gode samferdselstilbud som hurtigbåter, ferger, busser og gode veier.

Fremskrittspartiet i Nordland vil være en pådriver for å ta i bruk ressurser som vår landsdel er i besittelse av. Det må bli slutt på at landsdelen vernes bort fra muligheter vi har til vekst innenfor industri, fisk, havbruk og petroleumsnæringen. Det er innenfor disse næringer vi kan skape arbeidsplasser som de yngre etterspør, og som nasjonen og vår fremtidige velferd er avhengig av.

Nordland har et allsidig næringsliv som tilbyr gode arbeidsplasser. Med stadig sterkere internasjonal konkurranse er det viktig å føre en næringspolitikk med gode rammevilkår som gjør det attraktivt for bedrifter å drive sin virksomhet i Nordland. Fremskrittspartiet i Nordland vil sørge for løsninger der fylkeskommunen oppmuntrer private investorer til å satse på innovasjon og nye kompetansearbeidsplasser.

Alt for ofte får vi høre av innbyggerne og bedrifter at fylkeskommunen oppleves som fraværende og lite samarbeidsvillig. Fremskrittspartiet i Nordland vil at fylkeskommunen skal fremstå som positiv, fremoverlent og løsningsorientert. Fylkeskommunen skal bli en «Ja fylkeskommune» for sine bedrifter.

Naturressursene eies av fellesskapet, og verdiskapning skapes ved at ressursene brukes av bedrifter som har gode rammevilkår og en fornuftig beskatning. Fremskrittspartiet i Nordland vil fortsatt ha nasjonal kontroll over naturressursene for å sikre arbeidsplasser og aktivitet i Nordland Fylke.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags