Svar på åpent brev om E6 Hålogalandsbrua

Hålogalandsbrua

Hålogalandsbrua Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Leserbrev:I et leserinnlegg i Fremovers papirutgave mandag 19. juni stiller Terje N. Dahl en rekke spørsmål til Statens vegvesen vedrørende prosjektet E6 Hålogalandsbrua. Her er våre svar, for ordens skyld nummerert og presentert i den rekkefølgen spørsmålene stilles i det åpne brevet.

Leserinnlegget kan du lese her.

Plastforsøpling

Det første Dahl tar opp er saken om rekefisker Roar Fredriksen, omtalt i Fremover. I saken forteller Fredriksen at han har funnet plaststrimler i trålen sin, og at han mistenker at disse stammer fra anlegget E6 Hålogalandsbrua. Dahl spør om Statens vegvesen vil iverksette tiltak for å klarlegge hvorvidt så er tilfelle.

Her vil jeg starte med å si at Statens vegvesen tar miljøet på det største alvor når vi bygger nye veger. Vi setter tydelige krav til våre entreprenører for å unngå forsøpling. Vi vet foreløpig ikke hvorvidt plasten Fredriksen har funnet i trålen stammer fra vårt anlegg, men har bedt om et møte og prøver av plasten for å finne ut av det.

Tidligere i år påla vi entreprenøren å rydde søppel langs Fjæra på Langstranda. I slutten av mai ble hele området ryddet, og alt søppel – uavhengig av hvorvidt det stammet fra anlegget eller ei – ble fjernet. Senere denne sommeren skal vi også gjennomføre inspeksjoner med båt langs fjæra innover Rombaksfjorden, og hvis vi finner avfall fra anlegget vil vi også fjerne det.

Den forliste lekteren

I januar 2015 sank en lekter på anlegget etter en kraftig vinterstorm. Dahl spør om Statens vegvesen vil følge Narvik kommunes vedtak om å heve og fjerne denne.

Svaret på det er ja. Entreprenøren har imidlertid fått utsatt hevingen inntil videre, ettersom en slik operasjon vil være til hinder for det videre arbeidet i prosjektet. Narvik kommune vurderer saken slik at lekteren ikke utgjør noen fare for forurensing per nå. Den vil imidlertid bli hevet og fjernet så fort det lar seg gjøre, uten unødig stans i arbeidet med å ferdigstille brua.

Ornestunnelen

Ifølge Dahl bør tunnelen ha et annet navn, ettersom det finnes en tunnel på Ofotbanen med samme navn. Dette kan føre til misforståelser for nødetatene, hevder Dahl, som spør om Statens vegvesen vil sette i verk tiltak for å få endret navnet på tunnelen.

Statens vegvesen er ikke kjent med, ei heller har vi fått noen formell henvendelse på, at navnet på tunnelen skaper problemer for nødetatene. Vi kommer ikke til å iverksette noen tiltak for endring av navn på tunnelen.

Montering av stålkonstruksjoner

Brudekket til Hålogalandsbrua skal fraktes på båt fra Kina. Stålkonstruksjonene er ventet til Narvik i midten av august. Dahl uttrykker bekymring for slepebåtkapasiteten på anlegget i forbindelse med montering av disse stålkonstruksjonene, da spesielt med tanke på at mulig uvær kan forsinke byggearbeidet.

Ja, frakt og montering av brudekket er en omstendelig operasjon. Derfor har entreprenøren også planlagt den over lengre tid, og firmaene som skal løfte brudekket på plass og sikre skip og utstyr, har gode erfaringer med tilsvarende operasjoner fra tidligere. Monteringsarbeidet starter etter planen i slutten av august, og ettersom vi her snakker om høye og tunge løft, er det klare restriksjoner for hvilke værforhold entreprenøren kan jobbe i, både hva gjelder vindhastighet og bølgehøyde.

Vi er i løpende dialog med entreprenøren om arbeidsplanene, og har gjennomgått og kvalitetssikret alle trinn i operasjonen. I god tid før jobben starter vil vi også informere publikum om arbeidet og når det skal skje. Alle relevante myndigheter er selvsagt informert.

Ferdigstillelse av brua

Dahl spør også om når i 2018 brua skal være ferdig. På skiltene som varsler anleggsarbeidet er tidspunktet for ferdigstillelse ikke spesifisert nærmere enn årstallet, og Dahl anfører at det er «for drøyt» å ta værforbehold. Han lurer på om vi frykter ytterligere forsinkelser.

Ettersom vi ikke styrer været, kan vi ikke garantere at estimatene våre for ferdigstillelse ender opp med å bli de riktige. Det er derfor vi per nå ikke kan være mer konkrete enn at vi sier at vi planlegger åpning av brua neste sommer. Grunnen til det er nettopp monteringen av brudekket, omtalt i spørsmålet over. Dette er en kritisk arbeidsoperasjon som er svært sårbar for vær og vind. Entreprenøren har i utgangspunktet satt av to måneder til jobben, men hvis været er på vår side kan de bli ferdige allerede i løpet av tre til fire uker. Først når brudekket er på plass vil vi kunne gi et mer presist estimat for åpning av Hålogalandsbrua.

Bompengene

Til sist lurer Dahl hva bompengetakstene over brua vil bli, og om forsinkelsene som har oppstått vil påvirke bompengetakstene både over brua og gjennom Leirviktunnelen.

Takstvedtaket fra mars 2015 er fortsatt gyldig. Her ble takstene ved Leirviktunnelen satt til 43 kroner for lette kjøretøy og 129 for tunge. Over Hålogalandsbrua er taksten 107 kroner for lette kjøretøy og 321 for tunge. Som spesifisert i vedtaket vil takstene bli justert i tråd med konsumprisindeksen.


Lurer du på noe? Ta kontakt!

Avslutningsvis vil jeg legge til at vi gladelig svarer på spørsmål både fra Dahl og øvrig publikum om prosjektet E6 Hålogalandsbrua. Du trenger ikke engang sende spørsmålene til avisa først: bare send en e-post eller ring undertegnede. Du finner all kontaktinformasjon på nettsiden vår: vegvesen.no/e6halogalandsbrua.


 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags