Harstad/ Narvik lufthavn – Evenes Flystasjon

Av
DEL

Luftforsvaret

Evenes Flystasjon skal utvikles til å bli en fremskutt base for luftforsvaret.

Hva er en fremskutt base og hvilken betydning kan det innebære for den sivile regionale flytrafikken?

Flystasjonen blir en base for de nye kampflyene F35 og overvåkningsflyene.

Evenes Flystasjon er etablert og dimensjonert for militær aktivitet. Det er bygget over 30 sheltere fort kampfly, vedlikeholdsbygninger og oppstillingsareal for fly.

Blir Luftforsvarets fremtidige hovedflystasjon for Nord og det vil medføre økende flyaktivitet fra og over flystasjonen, og vil måtte medføre endringer for de regionale flyrutene på kortbanenettet som f.eks. forbindelsen til Bodø

Harstad/Narvik Lufthavn

De fremtidige militære luftoperasjoner på Evenes kommer ikke som noen nyhet.

Den militære flyaktiviteten vil bli trappet opp og vil kunne få negativ betydning for andre flyforbindelser.

AVINOR

Som ansvarlig for den sivile virksomheten ønsker derfor AVINOR at drift/beredskapen av flyplassen skal overtas/utføres av forsvaret fordi den militære flyvirksomheten vil være den største og viktigste bruken, og AVINOR kan forvente at den militære flyaktiviteten i perioder vil bli prioritert, og som fremskutt base vil flyaktivitetene foregå kontinuerlig.

Økende aktivitet av egne og allierte fly, øvelser, trening og opphold må påregnes. Under slike forhold vil det medføre forsinkelser i avgang og ankomst for ruteflygningen fordi det er bare en rullebane på Evenes.

Dette vil redusere flytilbudet Evenes-Bodø-Evenes ytterligere

Narvik Lufthavn, Framnes

Det er flere viktige forutsetninger for drift som rask forbindelse og trygg ferdsel, samt Nødvendig effektivt reisetilbud og personlig ressursforbruk.

Næringsorganisasjonene sammen med universitetet og Narvik kommune må sette igang tiltak samt klargjøre for å åpne Narvik Lufthavn for trafikk.

Dette vil få betydning for regionen og den delen av infrastruktur som lokalpolitikerne har satt opp som en av viktig oppgave.

Dette er viktig for den sårt trengte utviklingen.

For å omskrive litt av det som tidligere leder av næringsforeningen sa i forbindelse med Hålogalandsbrua: - Flyplassen i Narvik er ikke for trailere,men for de som skal reise uten bil-

Flyplassen med bygninger er klare for drift. Det er kun formelle forhold og lett gjennomføring av tekniske og beredskapsmessige oppgaver.

Til det nye kommunerepresentantene: Dersom ingen gjør noe ,skjer det heller ikke noe

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags