Hva kan du og jeg bidra med for lokalsamfunnet vårt?

Hva kan du gjøre for landet

Hva kan du gjøre for landet Foto:

Av
DEL

LeserbrevKjære innbygger
Vi lever i surrealistiske tider som krever en innsats av oss alle. Jeg har nettopp kommet tilbake fra øvelsen «cold response» som ble avlyst. Øvelsen gikk for en del av oss inn i en ny fase hvor ulike tiltak og virkemidler for å opprettholde ett trygt samfunn ble vurdert. Sjef for HV og dets innsatstyrker har stilt hele styrken i beredskap for oppdrag fra det sivile samfunn. Det prioriteres fra den gruppen som ikke tilhører nødetater. Vi ser allerede tiltak på Gardermoen, men det foregår mange oppdrag som ikke kommer på tv.

Velmenende råd har vi alle hørt i de siste uker fra FHI og regjeringen. Vi har fått høre om vurderinger og tiltak som mange mener dessverre er kommet for sent på banen.

Samfunnet er nå kommet inn i en fase hvor presses til å stenge arrangement, skoler og barnehager, alt for å isolere mennesker fra hverandre og forsøke å få ned smittemuligheter.

Husk at barn og unge ser og hører det som skjer rundt, de merker når du er stresset, redd og bekymra. Snakk med barna og vær der for dem!

I disse tider er det viktig å ha begge beina plantet i jorda. Vi alle kjenner på denne usikkerheten og for noen kjennes det ekstra godt. Vi blir alle skadelidende på en eller annen måte. Noen blir syk, andre må i karantene. Noen får ikke dra hjem, andre får ikke dra på jobb. Og så har vi masse barn og unge som ikke får mulighet til å dra i barnehagen, skolen eller være med på fritidsaktiviteter.

Fylkesledere og kommuneledelse forsøker å finne løsninger på hvordan samfunnet fortsatt skal beholde en viss struktur. Det er ikke tvil om at vi kommer til å komme ut av denne krisen, noe vingeskutt men seirende.

Dette fordrer at man legger noe uvesentlig til side og utsetter, og tar tak i beredskaps planer som altfor lenge har ligget brakk og sørger for at vi alle tar de nødvendige tiltak for å forutse kriser og virkemidler. Dette må selvfølgelig følges opp med konkrete tiltak.

Hva kan du og jeg bidra med for lokalsamfunnet vårt?

Som kjent er denne pandemien verst for de med redusert immunforsvar, de yngste og våre eldre. Vi har alle bekjente og familie i disse grupper. Så lenge vi unngår kontakt kan vi allikevel hjelpe hverandre. Endelig kan de utskjelte sosiale medier være nyttige.

Vi kan lage hjelpegrupper og tilby ulike tiltak for hverandre. Snømåking, handling og Skype eller face time hverandre osv.

De som er satt i karantene med barn trenger råd og hjelp fra de som til daglig jobber med dette.

Har skoleledelsen lagd ett system som fanger opp alle elever og foreldre som trenger faglige råd og lekser?

Har ledelsen i den kommunale og private barnehagen satt seg ned og funnet en løsning for å kunne støtte foreldre som til vanlig leverer barna til barnehagen og nå er de som skal være inspirasjon og støtte for barna, samtidig med hjemmekontor?

Her er det rom for mye tenking utenfor den berømte boksen. Internett kan gi støtte mellom foreldre og pedagoger, slik at man sammen finner oppgaver som gir trygghet og læring. Vi skal tross alt tilbake til normale strukturer igjen.

Det å skape en trygg hverdag for de i barnehagealder og våre skoleelever blir essensielt for ett samfunn som settes på prøve.

Vi må ikke slutte å være medmenneskelig! Har du mulighet til å bidra på en eller annen måte, så gjør det. Meld til kommune eller frivillige organisasjoner at du ønsker å bidra.

La oss vise at dugnadsånden overlever alt!

La oss sammen dra dette lasset og finne løsninger fremover.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags