Hvorfor stemte SV for å flytte 8.trinn fra Ankenes til Narvik ungdomsskole?

- Saken om å finne en midlertidig løsning for ungdomstrinnet ved Ankenes skole har vært en utfordrende sak for Narvik SV, erkjenner Ragne Johnsen Megård og Vegard Lind-Jæger.

- Saken om å finne en midlertidig løsning for ungdomstrinnet ved Ankenes skole har vært en utfordrende sak for Narvik SV, erkjenner Ragne Johnsen Megård og Vegard Lind-Jæger.

Av
DEL

LeserbrevSaken om å finne en midlertidig løsning for ungdomstrinnet ved Ankenes skole har vært en utfordrende sak for Narvik SV. Fellesforslaget fra Høyre, AP, MDG, KrF og SV, som ble vedtatt i kommunestyret, var at 8. klassetrinn som normalt sett skulle startet på Ankenes i høst, i stedet starter og fullfører på nye Narvik ungdomsskole.

Den umiddelbare utfordringen ved Ankenes skole, og årsaken til at denne saken kommer opp, er at skolens vedlikehold har vært forsømt i mange tiår. Resultatet er at 3 klasserom er avstengt av helsemyndighetene. Skolen har også mistet sin godkjenning, og det fysiske lærings- og arbeidsmiljøet er dårlig.

Rådmannen foreslo å la ungdomstrinnet være som det er inntil videre, men en avgjørelse om fremtidig løsning under en skolestruktusak i høst. Dette ville medført at elevene ville måtte fortsatt å leve og lære trangt i dårlig fysiske læringsmiljø. På toppen av det hele kom koronaen som legger tydelige begrensninger på arealbruken, noe administrasjonen beskriver som vanskelig å etterleve med dagens situasjon. Koronasituasjonen var ikke tatt med da administrasjonen laget sin anbefaling.

I kommunestyret fikk vi kritikk for å foregripe skolestruktursaken. Det er en kritikk vi ikke er enige i. Når Narvik SV tar beslutninger er det et viktig poeng å se på langtidsvirkningene av beslutningene.

Både lærere, foresatte og elever ønsker en skolegang som er trygg og forutsigbar. Det er uheldig å få brudd i sitt skoleløp ved å skulle bytte skole, endre på klassene, bytte lærere osv. Neste års skolestruktursak vil skape endring for elevene ved Ankenes ungdomsskole, uansett hvilken løsning en lander på.

Vedtas det en renovering av skolen vil det ikke være plass til tre fulle kull med elever på skolen mens man pusser opp. Kommunen har ikke tilstrekkelig ledige modulbygg for å avlaste skolen ved en totalrenovering. I tillegg er disse forholdsvis dyre i innkjøp. Da vil vi uansett måtte se til midlertidig flytting av elever til nye Narvik ungdomsskole.
Dette flyttet vil eventuelt skje i et allerede påbegynt skoleløp for flere klasser over flere trinn. Ved at neste års 8. trinn starter og går hele sitt skoleløp i byen, har vi gjort en viktig forberedelse til en mulig renovering. Samtidig vil 10 trinn den høsten med større sannsynlighet få plass på Ankenes og vil derfor ikke måtte flytte til byen. Vi har altså skapt minst mulig brudd i elevenes skoleløp.

Blir løsningen en nedleggelse av ungdomstrinnet ved Ankenes skole vil “kun” ett trinn ved skolen oppleve å måtte bytte skole i sitt ungdomsskole-løp. Det vil da måtte vurderes om klassene på 10.trinn skal bestå som rene “ankenes-klasser” i byen eller om elevene skal blandes med elever fra byen. Det er en pedagogisk vurdering som det pedagogiske personalet ved skolen i samarbeid med FAU og elevene selv gjør best.

Det hjelper lite å skylde på årevis med nedprioritert vedlikehold av kommunale bygg. Vi er enig i at det er tilfellet. Vi må likevel forholde oss til resultatet av dette; Alt for mange av kommunens barn og unge oppholder seg i skolebygg langt under akseptabel standard. Narvik SV erkjenner at den valgte løsningen vil være belastende for mange de berørte på Ankenes.

Høstens sak om vår fremtidige skolestruktur vil bli preget av harde og vanskelige prioriteringer, med alt for lite penger å bruke. I denne prosessen er det essensielt for Narvik SV at elevene ved Ankenes ungdomsskole får et mest og best mulig forutsigbart og sammenhengende skoleløp. Vi stemte for den løsningen som vi mener gir dem det.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags